ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

40 Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor PROJEKT NA POLOVICI POTI Prva gimnazija Maribor, II. gim- nazija Maribor, Srednja grad- bena šola in gimnazija Maribor, Srednja šola Slovenska Bistrica, Srednja šola za oblikovanje Ma- ribor, Gimnazija Litija, Gimnazi- ja Franca Miklošiča, Osnovna šola Draga Kobala Maribor PODROČJE PROJEKTA • neformalno učenje in usposablja­ nje ter večanje kompetenc mladih CILJNA SKUPINA - osnovnošolke_ci: 8. in 9. razred - dijakinje_ki ŠTEVILO UDELEŽENCEV - učenke_ci zadnje triade osnovne šole: 122; - dijakinje_i srednjih šol: 169 METODE DELA delavnice, javna debata. VODJA PROJEKTA Kaja Fiedler, programska sodelavka SPLETNA STRAN Organizacija: www.infopeka.org Projekt »Na polovici poti«: www.infopeka.org/web/?p=68614 KONTAKT infopeka@infopeka.org V naši organizaciji smo v letu 2019 izvajali projekt »Na polovici poti«, ki je bil namenjen prizadevanju za spoštovanje in sprejemanje pripadnic_kov različnih etničnih skupin, begunk_cev in migrantk_ov. OPIS PROJEKTA Dejavnosti projekta »Na polovici poti«, ki je bil sesta- vljen iz treh vsebinskih svežnjev, so bile namenjene podrobnejšemu seznanjanju mladih z vzroki in po- sledicami migracij, nastankom in pojavi sovražnega govora in vlogo medijev pri soustvarjanju kulture strahu in spodbujanju sovražnega govora. V okviru prvega svežnja so bile v šolah izvedene de- lavnice kritične pismenosti na temo vzrokov in posledic migracij ter vloge medijev pri kreiranju sovražnega govora za srednješolke_ce, Delavnice gledališča zatiranih na temo preprečevanja sov- ražnega govora v osnovni šoli in Javna debata z mladimi: migracije, populizem in sovražni govor v srednji šoli. Na delavnicah kritične pismenosti smo dijakinje_ke s konceptom kritične pismenosti informirale_i in jih spodbujale_i k iskanju kakovostnih in argumentiranih informacij o aktualnih družbenih temah. Prizadevale_i smo si zmanjšati pojavne oblike diskriminacije in sov- ražnega govora do beguncev in migrantov med mladimi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=