ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

48 Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade PROGRAM MEPI – MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE Gimnazija Celje Center PODROČJE PROJEKTA • neformalno učenje in usposablja­ nje ter večanje kompetenc mladih CILJNA SKUPINA dijaki vseh letnikov (mladi v starosti od 14 do 19 let) ŠTEVILO UDELEŽENCEV V šolskem letu 2019/20 je aktivnih več kot 60 udeležencev (sedanjih in nekdanjih dijakov GCC). METODE DELA - tedenski mentorski sestanki, - večdnevne pustolovske odprave - skupne priprave na odprave in tre- ningi (MEPI-vikendi v GCC, CŠOD) VODJA PROJEKTA Marjeta Brežnik SPLETNA STRAN www.gcc.si mepi.si KONTAKT Marjeta.breznik@gcc.si Mladi se z izkustvenim učenjem na štirih raznovrstnih področjih celostno razvijajo. Program traja najmanj od šest do 18 mesecev, odvisno od stopnje programa, zmožnosti, sposobnosti posameznika. OPIS PROJEKTA ProgramMEPI na Gimnaziji Celje – Center deluje od leta 2015 in je v času delovanja postal po- memben del neformalnega izobraževanja. MEPI – Mednarodno priznanje zamlade je večstopenjski program, ki mladim med 14. in 25. letom omogoča, da v svojem prostem času razvijajo osebnostne last- nosti, ki jih spremljajo vse življenje. Gre za neformalno učenje, ki je odlično dopolnilo formalnemu delu izo- braževalnega sistema. Izhodišče programa je spod- bujanje mladih k vsestranskemu razvoju v dejavne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja. Program, ki ni tekmovalno naravnan, ampak ga vsak posameznik prilagaja svojim zmožnostim in ciljem, izhaja iz predpostavke, da mora mladostniku dejavna (so)udeležba v programu pomeniti osebni izziv. Mladi razvijajo svoje kompetence na štirih različ- nih področjih (prostovoljno delo, praktične veščine, rekreativni šport, odprava) na treh različnih težav- nostnih stopnjah, bronasti, srebrni in zlati.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=