ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

49 Pustolovska odprava je eno izmed štirih področij v programu; izvajamo jo tako doma (Pohorje, KSA, Posavsko hribovje) kot tudi v tujini (Anglija, Wales). Foto: Otmar Uranjek (GCC) GLAVNI DOSEŽKI PROJEKTA Koristi programa je ogromno, med drugimi je za udeležence pomembno to, da razvijajo dodatne življenjske veščine in kompetence, raziskujejo neznano okolje, pokažejo vztrajnost in pridobijo samozaupanje za samostojno sprejemanje odločitev. Program je kompleksno naravnan in je čvrsto vpet v širšo lokalno skupnost, šole ter ga podpira tudi lokalno gospodarstvo. V tem času je bronasto stopnjo uspešno končalo 56 dijakov, srebrno pa 39 dijakov. Uspešno smo organizirali in izpeljali dve mednarodni odpravi (Anglija, Lake District 2017; Wales, Snowdonia 2019). IZZIVI IN REŠITVE Umestiti programneformalnega učenja na nacionalni ravni kot prepoznan program, ki omogoča lažjo pot do štipendije in zaposlitve, kakor je to določeno v Veliki Britaniji. Ravnatelj GCC Gregor Deleja pravi : »MEPI zelo dobro povezuje formalno in neformalno izobraževanje in bi lahkoponudilmarsikakšnodobroosnovo, ki bi jo lahko kot tako prevzel tudi šolski sistem. Zelo veliko bi lahko formalnemu izobraževanju na tem področju ponudil mladinski (nevladni) sektor, ki je pogosto prezrt. « NAMIGI Enkratna priložnost za mlade, da z ne- formalnim učenjem pridobijo kompeten- ce in osebnostno zrastejo v samozave- stne, skupinsko naravnane in empatične posameznike. Programodlično dopolnju- je akademski del v šolah.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=