ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

50 Turistična zveza Slovenije MEDNARODNA TURISTIČNA TRŽNICA VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA Zavod RS za šolstvo in Center RS za poklicno izobraževanje PODROČJE PROJEKTA • neformalno učenje in usposablja­ nje ter večanje kompetenc mladih CILJNA SKUPINA srednješolci in študentje iz Slovenije in tujine (Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina) ŠTEVILO UDELEŽENCEV 256 udeležencev in 15.000 obiskovalcev sejma METODE DELA Z dejavnostjo pri mladih spodbuja- mo skupinsko in projektno delo z metodami pogovora, razprav, opa- zovanja, vzorčenja in opazovanja vlog. VODJA PROJEKTA Petra Pistotnik SPLETNA STRAN turisticna-zveza.si/projekt. php?id=12 KONTAKT info@turisticna-zveza.si Skupaj s partnerji smo v okviru sejma Alpe-Adria 2020 izpeljali mednarodno turistično tržnico na temo Festival naj bo. Z njo so mladi spoznali utrip največjega turističnega sejma in hkrati tudi sami sodelovali s svojimi zamislimi ter širili prepoznavnost lokalnih produktov in turistično ponudbo kraja. OPIS PROJEKTA Turistična zveza Slovenije (TZS) je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Centrom RS za poklicno izobraževanje v šolskem letu 2019/20 razpisala 17. mednarodni festival Več znanja za več turizma na temo Festival naj bo. Glavni namen je vključevanje mladih v delovanje turističnih organizacij in drugih subjektov na področju turizma, s poudarkom na ra- zvoju in predstavljanju zelenih turističnih produktov. V okviru projekta spoznajo gospodarsko panogo tu- rizem in se seznanijo s podjetništvom, ki prispeva k uspešnemu razvoju turizma na lokalni in nacionalni ravni. Mladi iz 32 ekip so pripravili raziskovalno turi- stično nalogo, posneli promocijski spot in na turistič- ni tržnici svoje izdelke predstavili strokovni komisiji in obiskovalcem sejma. Vsi promocijski spoti so bili objavljeni na Facebookovi strani TZS.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=