ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

60 IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti AKADEMIJA 2019 – DRUŽBENA ODGOVORNOST Z MLADIMI IN ZA MLADE NA PODROČJU HOTELIRSTVA Srednja šola za gostinstvo in turizem v Mariboru ter Karierni center Univerze v Mariboru PODROČJE PROJEKTA • sodelovanje mladih pri upravlja- nju javnih zadev v družbi • neformalno učenje in usposablja­ nje ter večanje kompetenc mladih • dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih • varovanje okolja CILJNA SKUPINA tretji letnik ŠTEVILO UDELEŽENCEV Na usposabljanje se je prijavilo 18 mla- dih, dejansko prisotnih je bilo najprej 15 mladih, od tega jih je 11 pridobilo 22. novembra 2019 smo izvedli še dvo- urno usposabljanje o družbeni odgo- vornosti in trajnostnem razvoju za 26 dijakov tretjega letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru. METODE DELA predavanje z delavnico, usposabljanje za pridobitev certifikata, karierno sve- tovanje VODJA PROJEKTA dr. Martina Rauter SPLETNA STRAN www.irdo.si www.irdo.si/akademija-2019-druzbena- -odgovornost-z-mladimi-in-za-mlade- -na-podrocju-hotelirstva KONTAKT info@irdo.si 22. novembra 2019 smo v okviru širšega projekta izvedli še dvourno usposabljanje o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju za 26 dijakov tretjega letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru na lokaciji Cankarjeva 5, Maribor. OPIS PROJEKTA Projekt Akademija 2019 – Družbena odgovornost z mladimi in zamlade na področju hotelirstva je trajal od 2. septembra 2019 do 29. novembra 2019. Cilji pro- jekta so bili mlade ozavestiti o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju ter do 24 mladih usposobiti za to področje dela, povezati jih z delodajalci na področju hotelirstva, usposobiti mlade zmanj priložnostmi in jim predstaviti možnosti za delo v hotelirstvu in krepiti dejavno sodelovanje mladih na področju družbene odgovornosti v MOM. Namen projekta je bil mlade seznaniti z družbeno in osebno odgovornostjo na področju hotelirstva ter jih na usposabljanjih povezati s hoteli, v katerihbodopridobljeni certifikat iz usposab­ ljanj »vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja« lahko tudi uporabili. S projektom Akademija 2019 smo prispevali h kakovostnejšemu vstopu mladih na trg dela.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=