ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

61 Dr. Martina Rauter predava o osebni in družbeni odgovornosti dijakom tretjega letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru na Cankarjevi jeseni 2019. Foto: mag. Anita Hrast, IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti GLAVNI DOSEŽKI PROJEKTA Novo skupinomladih smo seznanili z družbeno in osebno odgovornostjo ter jih na tokratnih usposabljanjih ciljno povezali s ponudniki hotelskih in prenočitvenih kapacitet v Mariboru, ki so se povezali v Kooperativo hotelirjev Maribor. Mlade smo povezali s kooperativo mariborskih hotelirjev, intenzivneje z naslednjimi hotelirji: Hotel Bau, Hotel Tabor, Guest House Budja in drugimi. Omogočili smo jim izdelavo nalog s področja družbene odgovornosti na povsem praktičnih primerih, predavali smo tudi srednješolcem. IZZIVI IN REŠITVE Ker se je izkazalo kot odličen časovni obseg, smo zno- va pripravili več ur usposabljanja in individualnega dela s kakovostnimi predavatelji in mentorji predvsem s področja družbene in osebne odgovornosti, traj- nostnega razvoja, osebnega in poslovnega načrto- vanja, kariernega svetovanja, prepoznavanja lastnih sposobnosti in pridobivanja ustreznih kompetenc za razvoj in kariero, pa tudi hotelirstva in turizma. Mladi so željni vsebin o osebni in družbeni odgovornosti ter trajnostnem razvoju in si želijo te vsebine v svojem kurikulu na vseh stopnjah izobraževanja. NAMIGI V okviru projekta »Akademija 2019 – Družbena odgovornost zmladimi in zamlade na podro- čju hotelirstva« smo združili več mladih s člani Kooperative hotelirjevMaribor, sodelovali smo s partnerji, to so inštitut IRDO, Kooperativa ho- telirjev Maribor, Univerza v Mariboru (Karierni center). Za leto 2020 pa smo pripravili izvedbo podobnega projekta na temo novinarstva in v sodelovanju z Društvom novinarjev Slove- nije, kar je prav tako namenjeno mladim in se izvaja.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=