ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

68 Celjski mladinski center in Ljudska univerza Celje PREVENTIVNE MLADINSKE DELAVNICE Vse osnovne šole v celjski regiji PODROČJE PROJEKTA • neformalno učenje in usposablja­ nje ter večanje kompetenc mladih • zdrav način življenja in prepreče- vanje različnih oblik odvisnosti mladih CILJNA SKUPINA osnovnošolci ŠTEVILO UDELEŽENCEV vsi osnovnošolci celjskih šol, skupno število 140 učencev METODE DELA Uporabljena metoda dela je bila interaktivna delavnica, ki so jo iz- vajali prej usposobljeni prosto- voljci. Delavnica je bila izvedena kot sklop socialnih iger, igranja vlog in simulacijskih iger, nedo- končanih zgodb, vodenih fantazij ipd., ki so v celoto povezane z vo- deno razpravo. VODJA PROJEKTA Senta Jevšenak SPLETNA STRAN www.drustvo-dpd.si/mladinske- -delavnice KONTAKT senta.jevsenak@mc-celje.si Izvajanje preventivnih mladinskih delavnic za osnovnošolce. Delavnice so trajale različno dolgo (45 minut–1,5 ure) OPIS PROJEKTA Prostovoljci Celjskega mladinskega centra in Ljudske uni- verze Celje so skupaj z mentorji iz omenjenih organizacij izvajali mladinske preventivne delavnice v vseh osnovnih šolah v celjski regiji. Delavnice so bile namenjene osnov- nošolcem osmih in devetih razredov. Namen projekta je pospešiti razvojne in socializacijske procese pri mladih in preprečevati socialno izključenost. Pubertetniki s progra- mompridobivajo socialne veščine in razvijajo strategije individualne in skupinske interakcije in komunikacije. Pro- jekt pomaga posamezniku, da oblikuje pozitivno samo- podobo, ter pripomore k osebni in socialni integraciji. Za pubertetnike programpomeni motivirajočo dejavnost in možnost za ustvarjalno delovanje in dejavno družbeno življenje. Uporabniki sodelujejo pri oblikovanju dela pro- grama (izbira tem in načina njihove obravnave). V pro- gram so vključeni prostovoljno, in sicer vmajhno skupino, ki deluje tedensko. GLAVNI DOSEŽKI PROJEKTA Projekt smo namenili predvsem razvoju posameznikove osebnosti in psihosocialnemu razvoju. Učinki, ki jih zazna- vamo, se kažejo na individualni ravni posameznika. Med ključne dosežke štejemo: - pridobljeno znanje za samostojno in kompetentno reševanje svojih razvojnih in socialnih težav in stisk; - pridobljene življenjske in socialne veščine s področja komunikacije, medsebojnih odnosov, ravnanja v kriz- nih položajih ob socialnih stiskah (vzpostavljanje, raz- vijanje in ohranjanje socialnih odnosov, uspešno lote- vanje socialnih težav in stisk, dajanje in sprejemanje pomoči);

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=