ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

69 Prizori iz delavnic za osnovnošolce Foto: arhiv MC Celje - zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah in drugih psihoaktivnih substancah med mladoletniki; - ustvarjanje pozitivne samopodobe ter orientacije k samopotrditvi z ustvarjalnim delom; - krepitev osebnostnih moči in potencialov posameznika in skupine kot ovire za razvoj odvisnosti mladih od prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi; - podajanje ustreznih informacij o nevarnosti rizičnega vedenja (uživanje prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih substanc) kot tudi o razvojnih in socialnih možnostih za progresivno rast in razvoj; - ustvarjanje pozitivnih stališč in vrednot do življenja in zdravja ter razvijanja orientacije, da se življenjske težave in krize sprejemajo kot izzivi in možnosti za nadaljnjo rast in razvoj posameznika in skupnosti v celoti; - povezovanje lokalnih ustanov, društev in lokalnih skupin za predvsem preventivno socialno delovanje tako v lokalni skupnosti kot na nacionalni ravni; - izpopolnjevanje študentov (prostovoljcev) kot tudi strokovnjakov za primarno preventivo, saj so jih le-ti vključili v svoje vsakdanje delo z mladostniki in drugimi uporabniki. IZZIVI IN REŠITVE Pri izvajanju je bil naš največji izziv, da so si bili udeleženci skupin razvojno zelo raznoliki pri dojemanju psihosocialnih in preventivnih vsebin, kar je bilo izziv za izvajalce delavnic. Večkrat so izvajalci delavnic izvedeli za težke zgodbe in položaj udeležencev, kar smo re- ševali z rednimi mentorskimi sestanki in mož­ nostjo supervizije za izvajalce. NAMIGI Pri omenjenem projektu gre za dolgotrajno izvajanje de- javnosti, kjer se je izvajalec vse šolsko leto sestajal s svojo skupino udeležencev. Izvajalec se je zaradi tega lahko dobro povezal s skupino, prav tako so se lahko udeleženci povezali med seboj. Kot dobro izkušnjo bi poleg tega, da projekt nagovarja težave, ki so prisotne med adolescenti, poudarili tudi dobro, včasih celo prijateljsko ozračje v sku- pini, ki je pripomogla k izvajanju sicer težke vsebine.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=