ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

70 Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija MARTIN KRPAN Program se je izvajal na več šo- lah po Sloveniji. PODROČJE PROJEKTA • zdrav način življenja in prepreče- vanje različnih oblik odvisnosti mladih CILJNA SKUPINA sedmi–deveti razred ŠTEVILO UDELEŽENCEV v preteklem letu 30 oddelkov in približno 750 učencev METODE DELA delavnice in druge interaktivne metode za dejavno vključenost učencev v skladu s smernicami učinkovite preventive VODJA PROJEKTA Mia Zupančič SPLETNA STRAN www.noexcuse.si KONTAKT mia.zupancic@noexcuse.si Martin Krpan je program za učenje socialnih veščin z osnovnim namenom preprečevanja zasvojenosti, ki se izvaja za mladostnike od sedmega do devetega razreda v skupnem trajanju 25 šolskih ur. OPIS PROJEKTA Program Martin Krpan se osredotoča na razvijanje socialnih spretnosti mladostnikov, poleg tega pa se dotika preventive zasvojenosti z alkoholom in toba- kom. Na interaktivnih delavnicah mlade opremimo s potrebnimi veščinami, da se bodo z njimi znali soočati z različnimi življenjskimi preizkušnjami, se upreti kajenju in pitju alkohola ter nasploh sprejemati zdrave odloči­ tve. Med tematikami, ki jih med programom obravna- vajo, so gradnja skupinske dinamike, učinkovita komu- nikacija, čustvena pismenost, samopodoba, vrstniški vpliv, vpliv medijev in družbenih omrežij, reševanje konfliktov, medvrstniško nasilje, obvladovanje stresa in ustvarjalno razmišljanje, poleg tega pa z intervenci- jami mlade skuša ozaveščati tudi o alkoholu in tobaku kot najbolj razširjenih legalnih drogah. V skladu s smernicami učinkovitih preventivnih pro- gramov Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami program temelji na celovitem preventivnempristopu ter polegmladostnikov poskusi vključevati tudi razrednike vključenih razredov, druge učitelje, svetovalne delavce in starše.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=