ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

71 Fotografija prikazuje interaktivne metode, v katerih mladi uporabijo prostor in svoje telo za izražanje mnenj. GLAVNI DOSEŽKI PROJEKTA Učenci na delavnicah dobijo veliko različnih vsebin, s katerimi v šolskem programu navadno nimajo stika, pomembne pa so za pridobivanje življenjskih veščin, ki jim koristijo pri njihovem razvoju. Ob dejavnostih se bolj povežejo kot razred in veliko sodelujejo z drugimi. Velikokrat se morajo za skupinske dejavnosti razporejati naključno, tako da učenci pri različnih nalogah sodelujejo tudi s tistimi sošolci, s katerimi se običajno ne družijo. Učenci začnejo bolj kritično razmišljati in postavljati več vprašanj. IZZIVI IN REŠITVE Smernice učinkovite preventive narekujejo, da interven- cije preventivnih programov niso le enkratne, temveč se izvajajo redno, načrtno in dalj časa, kar pa je v šolah težko doseči zaradi velike količine učne snovi. To se lahko do- seže z večjim poudarkom na preventivnih dejavnostih v šolah, njihovem umeščanju v učne načrte ter večjim šte- vilom razrednih ur. NAMIGI Mladi potrebujejo pogovore o temah, ki so nekoliko neprijetne, da lahko v var- nem okolju delijo svoja mnenja in izku- šnje, saj lahko le tako pride do spremi- njanja stališč in posledično vedenja mladih.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=