ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

72 Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ŽURAM S PRIJATELJI, NE Z DROGO! Vse osnovne šole v občini Brežice ter Gimnazija in ETrŠ Brežice PODROČJE PROJEKTA • zdrav način življenja in prepreče- vanje različnih oblik odvisnosti mladih CILJNA SKUPINA učenci devetega razreda osnovne šole in dijaki prvega in drugega letnika srednje šole. ŠTEVILO UDELEŽENCEV Vsako šolsko leto projekt dosega približno 250 učencev in več (de- vetošolci in dijaki skupaj). METODE DELA Programv šoli izvedemo v dveh de- lih: tri krajša predavanja (trajajo po 30minut) in preventivne delavnice. VODJA PROJEKTA mag. Danijela Švajger, univ. dipl. soc. SPLETNA STRAN www.zptm.si oz. www.mc-brezice.si KONTAKT info@zptm.si »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« je preventivni projekt na področju dovoljenih in prepovedanih drog, ki ga izvajamo v šolah v občini Brežice od leta 2004. OPIS PROJEKTA Žuram s prijatelji, ne z drogo! je preventivni projekt na področju drog (legalne in ilegalne droge), ki ga v okviru Mladinskega centra Brežice izvajamo skupaj z zuna- njimi strokovnimi sodelavci Centra za socialno delo Brežice, Zdravstvenega doma Brežice inPolicijskeposta- je Brežice. Projekt izvajamo od leta 2004 v vseh osmih osnovnih šolah v občini Brežice (OŠ Pišece, OŠ Globoko, OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko, OŠ Dobova, OŠ Velika Dolina, OŠ Cerklje ob Krki in OŠ Brežice) in od leta 2016 na sred­ njih šolah (Ekonomska in trgovska šola Brežice ter Gim- nazija Brežice). Preventivne dejavnosti so namenjene učencem zaključnih razredov osnovne šole in dijakom prvega in drugega letnika srednje šole. Glavni namen projekta je preprečevanje zasvojenosti oziroma zmanj- ševanje škode. Osnovni cilji preventivnih delavnic so informiranje in ozaveščanje mladostnikov o škodljivosti rabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, promo- viranje varne zabave ter spodbujanje mladostnikov h kakovostnemu preživljanju prostega časa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=