ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

86 Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina MLADOST NA BURJI OŠ Dobravlje in podružnične šole Vipavski Križ, Skrilje, Vrtovin, Črniče, Osnovna šola Šturje in Podružnična šola Budanje, OŠ Danila Lokarja in Podružnična šola Lokavec, OŠ Col, OŠ Otlica, Waldorfska šola Primor- ska, Sr. šola Veno Pilon Ajdovščina, Ljudska univerza Ajdovščina (PUM-o: projektno učenje mladih), Otroški vrtec Ajdovščina (Ob Hublju, Ribnik, Vipavski Križ), vrtec ob šoli Otlica PODROČJE PROJEKTA • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih CILJNA SKUPINA otroci in mladi od tretjega do 21. leta starosti ŠTEVILO UDELEŽENCEV 1855 METODE DELA Metode dela so prilagojene starosti udeležencev in stopnji programa, in sicer za delo v skupini podmentorstvom učitelja, samostojno delo podmentor- stvom koordinatorja programa, delav- nice in usmerjena pogovorna srečanja in osebno svetovanje in podpora. VODJA PROJEKTA Urška Milač SPLETNA STRAN www.mladostnaburji.si KONTAKT urska.milac@mladostnaburji.si Mladost na burji je program, ki temelji na stopnjevalnem sistemu osvajanja značk in spodbuja k aktivnemu prostovoljnemu udejstvovanju otrok in mladine v lokalnem življenju ter k ustvarjanju bolj solidarne in vključujoče družbe. OPIS PROJEKTA Program je usmerjen k vzgoji otrok in mladine v aktiv- ne, družbeno odgovorne posameznike z razvitim ču- tom do skupnosti in družbene lastnine ter pripad­ nostjo do svojega lokalnega okolja, solidarne posa­ meznike z razvitim čutom do sočloveka, samostojne, podjetne in odgovorne zelo zaposljive posameznike, ki so se sposobni preživljati s svojimdelom, zdrave po- sameznike z ustrezno razvitimi psihofizičnimi sposob- nostmi. Dejavnosti, ki jih udeleženci izvajajo, so razdeljene na štiri področja in imajo naslednje namene: MOJA SKUPNOST – delovanje v družbi, MOJ PRIJATELJ – solidarnost do ranljivejših skupin, MOJ POKLIC – kompetence za podjetništvo in izbran poklic, MOJE ZDRAVJE – zdrav način življenja in varovanje okolja. Med šolskim letom otroci svoje dejavnosti vpisujejo v dnevnike ter osvajajo značke, ki so poimenovane po lokalnih značilnostih: Grozdek, Hubelj, Čaven, Kastra in Burja.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=