ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

87 Promocijske dejavnosti za vključevanje mladih v programMladost na burji Foto: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina GLAVNI DOSEŽKI PROJEKTA V program je vključenih 1700 otrok in mladih, ki pod mentorstvom ali samostojno izvajajo dejav- nosti, s katerimi se razvijajo v posameznike z močno razvitim občutkom družbene odgovornosti. Izvajajoče dejavnosti so odziv na potrebe v lokalnem okolju in širše. Okrepi se pripadnost lokal- nemu okolju in poveča se stopnja dejavnega sodelovanja mladih. Krepi se sodelovanje med mladimi in različnimi organizacijami v lokalnem okolju in širše (javne institucije, nevladne orga- nizacije in drugo). Med mladimi se vzgajajo vrednote, kot so solidarnost, demokracija, skrb za sebe in svoje zdravje, okolje in bližnjega. IZZIVI IN REŠITVE Izzivi programa so nove okoliščine, v katerih delujejo šole, in sodelovanje z zunanjimi izvajalci v danih okoliščinah. Program se je prilagodil zahtevam in reorganizaciji življenja in šolanja otrok in mladih. Učitelji so zaradi pozitivnih učinkov programa pripravljeni na dodat- no strokovno delo z učenci in mladimi. NAMIGI Program pri posamezniku razvija kompetence (obču- tek odgovornosti do sebe, drugih in skupnosti, skrb za svoje zdravje in razvijanje svojih interesnih dejavnosti), ki so v danih okoliščinah in tudi sicer pomembne za razvoj demokratične in vključujoče družbe. Program sloni na zavedanju pomena vzgoje, kar je tek na dolge proge. Otroke in mlade vzgaja v odgovorne in empa- tične posameznike, ki se bodo znali dejavno odzivati na družbene in osebne izzive.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=