ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

88 Mladinski center Zagorje ob Savi PRIPELJIMO SVET V UČILNICO Osnovna šola Toneta Okrogarja PODROČJE PROJEKTA • prostovoljstvo, solidarnost inmed- generacijsko sodelovanje mladih CILJNA SKUPINA učenci vseh razredov ŠTEVILO UDELEŽENCEV 2300 učencev METODE DELA delavnice, skupinsko delo, sodelovalno učenje VODJA PROJEKTA Nina Nahtigal SPLETNA STRAN www.mczos.si KONTAKT info@mczos.si Vključevanje mednarodnih prostovoljcev v šolski pouk skozi vse šolsko leto z namenommedkulturnega in medjezikovnega sporazumevanja. OPIS PROJEKTA Prostovoljec v sodelovanju z učitelji soustvarja ure različ­ nih šolskih predmetov in izvenšolskih dejavnosti.  Na primer, prostovoljec z učenci pripravi tradicionalno jed, značilno za njegovo kulturo, seznani učence s poimenovanjemmatematičnih znakov v svojem jezi- ku, učenci pa nato poiščejo še poimenovanja v drugih jezikih; predstavi običaj praznovanja rojstnega dne, svojo družino, državo ali zgodovinski dogodek; z učenci utrjuje rabo določenega slovničnega časa ali besedišča, učitelju pomaga pri izvajanju določenih nalog ali pripravi učne gradiva in pripomočkov, sode- luje pri dejavnostih v šoli v naravi (na fotografiji). Na ure se prostovoljec v okviru svoje prostovoljske službe pripravi v sodelovanju z učitelji. Učenci izhajajo iz socialnogospodarskega okolja, ki večinoma ne dopušča potovanj v tujino in spoznava- nja drugih kultur, jezikov in krepitev veščin pogovora s tujci. Tako postanejo samozavestnejši, bolj suvereni, spretnejši in učinkovitejši uporabniki tujih jezikov in vseživljenjski učenci. Spoznajo različne stopnje znanja angleščine in različne naglase ter se naučijo, da so v ospredju sporočilo, ki ga želijo podati, želja in motiva- cija za pogovor v tujem jeziku.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=