ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

90 Simbioza Genesis, socialno podjetje DIGITALNO OPISMENJEVANJE STAREJŠIH V LOKALNEM OKOLJU S POMOČJO MLADIH PROSTOVOLJCEV Mreža 140 slovenskih osnovnih in srednjih šol PODROČJE PROJEKTA • prostovoljstvo, solidarnost inmed- generacijsko sodelovanje mladih CILJNA SKUPINA starejši, starejši učenci/dijaki ŠTEVILO UDELEŽENCEV Simbioza šola v številkah od šol- skega leta 2013/14 dalje: 76.290+ vseh udeleženih v projektu, 42.237+ prostovoljcev (učencev, dijakov in učiteljev mentorjev), 34.053+ starejših. METODE DELA Mladi prostovoljci ob pomoči mentorjev izvajajo delavnice digitalnega opismenjevanja starejših v lokalnem okolju po učnih načrtih Simbioza. VODJA PROJEKTA Katja Pleško SPLETNA STRAN www.simbioza.eu KONTAKT info@simbioza.eu Dejavnost se neprekinjeno izvaja od šolskega leta 2013/2014 dalje in na letni ravni poteka v tekočem šolskem letu. OPIS PROJEKTA Simbioza šola je trajnostni projekt digitalnega opisme­ njevanja starejših v lokalnih skupnostih z medgene- racijskim sodelovanjem in prostovoljstvom. Projekt, ki poteka od šolskega leta 2013/14 dalje, je vzpostavil dejavno mrežo proaktivnih osnovnih in srednjih šol po Sloveniji. Učenci oziroma dijaki skupaj z učitelji pro- stovoljci v tekočem šolskem letu po učnih načrtih Sim- bioza izvajajo brezplačne IKT-delavnice (računalništvo, uporaba pametnih telefonov) za starejše v lokalnem okolju po učnih načrtih Simbioza. Šole po izvedbi ra- čunalniških delavnic ali drugih medgeneracijskih de- javnosti (v trajanju 30 ur) ob koncu tekočega šolskega leta pridobijo naziv Simbioza šola. Ob koncu sezone pripravimo zaključni dogodek s podelitvijo letnih priznanj Simbioza šola in nagrad za različne natečaje (naj video, naj šola, naj prostovoljci, naj fotografija, naj literarni prispevek ipd.), s katerimi v okviru projekta še posebej spodbujamo učence/dijake – prostovoljce, ki sodelujejo v dejavnostih Simbioza Šole. Poleg tega z mentorji in mladimi prostovoljci analiziramo rezultate

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=