ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

96 MC Evropski kulturni in tehnološki center Maribor (EKTC) EKSPERIMENTIRA- NJE NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE Srednja gradbena šola in gim- nazija Maribor PODROČJE PROJEKTA • neformalno učenje in usposablja- nje ter večanje kompetenc mladih • dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih • varovanje okolja CILJNA SKUPINA drugi in tretji letniki izbirnih vsebin ŠTEVILO UDELEŽENCEV 50 METODE DELA predavanje, delavnica, skupinsko delo, poligon z maketo VODJA PROJEKTA Alenka Ambrož Jurgec SPLETNA STRAN www.gradbena.si KONTAKT alenka.ambroz-jurgec@guest.ar- nes.si Predstavitev dijakom različnih možnosti pridobivanja energije, praktični primeri in praktično delo, dve šolski uri OPIS PROJEKTA Predavanje o obnovljivih virih je podkrepljeno z veliko interaktivno maketo, ki nazorno prikaže pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov in hranjenje energije za poznejšo rabo . Maketa vsebuje popolno- ma delujoče miniaturne vetrne in sončne elektrarne, ki dejansko proizvajajo majhne količine električne energije. To energijo lahko nato preusmerjamo na dejanske porabnike ali v vodikove gorivne celice, ki lahko energijo hranijo, pozneje pa s to shranjeno ener- gijo poganjajo porabnike. Maketa je narejena tako, da lahko učenci in dijaki pod vodstvom demonstratorja sami preizkušajo posamezne elemente . Tako lahko priklapljajo različne porabnike, v omrežje povežejo različne količine in vrste elektrarn ter tako izkustveno okrepijo svoje znanje o proizvajanju in hranjenju elektrike iz obnovljivih virov.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=