ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

99 Analiza tal: dijaki analizirajo tla na različnih delih zemljišča. Foto: Mojca Fajdiga GLAVNI DOSEŽKI PROJEKTA Mladi spoznajo in preizkusijo različnemetode raziskovanja, predstavitev raziskav in refleksije učnega procesa. Največji dosežek projekta je pozitivna izkušnja učenja za vse dijake, predvsem za tiste s slabšimi učnimi dosežki. IZZIVI IN REŠITVE Priprave za izvedbo dejavnosti v timu: učitelj in mla- dinski delavec, ko učitelj prevzame strokovno vsebino, mladinski delavec pa metode neformalnega učenja, refleksijo učnega procesa in umeščanje učne snovi v širši okvir. Dijaki, predvsem tisti s slabšimi učnimi izidi, dobijo pozitivno izkušnjo učenja. NAMIGI Skupne priprave dejavnosti z učitelji, saj takšno povezovanje in dopolnjeva- nje daje pozitivne učinke tako izvajal- cem aktivnosti (učiteljem in mladin- skim delavcem) kakor tudi dijakom.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=