ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

98 Zavod Bob LIVADALAB – UČNI LABORATORIJ NA PROSTEM Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana (BIC Ljubljana – Živilska šola) PODROČJE PROJEKTA • neformalno učenje in usposablja- nje ter večanje kompetenc mladih • varovanje okolja CILJNA SKUPINA dijaki 2. in. 3. letnika smeri naravovarstveni tehnik ŠTEVILO UDELEŽENCEV 120 METODE DELA Osnovne metode so izkustveno učenje z uporabo refleksije, delo v skupini, dejavnosti za dvig energije, interaktivna predstavitev, razprav­ ljanje, raziskovanje in delo v naravi ter aktivni odmori z različnimi igrami za povezovanje skupine. VODJA PROJEKTA Mojca Fajdiga in Alenka Sedlar Špehar SPLETNA STRAN www.zavod-bob.si KONTAKT info@zavod-bob.si Iz teorije v prakso (Ekosistemi in izvajanje dejavnosti v prostoru), dejavnosti se izvajajo od septembra do sredine novembra in od marca do konca junija. OPIS PROJEKTA V procesu učenja sta pomembna tako teorija kot praktični del, kjer dijaki preizkušajo usvojeno znanje in ga prenašajo v dani položaj. Z učiteljico na začetku leta zasnujemo program dejavnosti na prostem, ki dopolnjuje teoretični del učnega načrta. Vsak drugi četrtek dijaki in učiteljica preživijo ves dan na pros- tem z mladinskimi delavci. Različne dejavnosti so zasnovane tako, da dijaki sa- mostojno raziskujejo skupnostno zeleno površino na obrobju Barja, LivadoLAB (spoznavajo ekosisteme), pripravijo predstavitve rezultatov raziskav, se pri reše- vanju nalog delijo v skupine in prevzemajo različne vloge. Ob koncu vsakega dne sledi refleksija učnega procesa, ko dijaki ozavestijo usvojeno znanje. Enkrat na štirinajst dni poteka timski proces med mladinskimi delavci in učitelji, ko skupaj pripravljajo mikronačrte za izvedbo dejavnosti v naravi. Za vsako srečanje z učiteljico preverimo temo in področja, na katerih je treba okrepiti znanje dijakov.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=