ZMOREMO! Ukrepanje proti sovražnemu govoru skozi nasprotne in alternativne naracije

ovražni govor na spletu je postal pomembna oblika zlorabe človekovih pravic z resnimi in včasih tragičnimi posledicami na spletu in v nespletnemokolju. Sovražni govor se ne sme širiti brez izpodbijanja inrazkrivanjanjegovenarave:mnenjaodružbenihskupinah,kizbujajopredsodke,vpovezavizlažniminovicami, ki krepijo fobije in strahove, se zdijo privlačna kot naracije. Naracije dajejo pomen predstavljenim informacijam, ker se povezujejo s tem, v kar ljudje verjamejo ali kar želijo verjeti. Njihova razširjena prisotnost na spletu priznava njihove zahteve po legitimnosti. Naracije so redko resnica, nikoli pa vsa resnica. Ko se uporabljajo za zatiranje ljudi, kot ob sovražnemgovoru, so ogroženi temelji pluralistične in demokratične družbe, v nevarnosti so življenja in dostojanstvo ljudi. Nasprotna naracija je tako potrebna za diskreditacijo in dekonstrukcijo naracij, na katerih temelji sovražni govor. Potrebne so tudi alternativne naracije, in sicer za krepitev pozitivnih vrednot in perspektiv, ki podpirajo človekove pravice in demokratično državljanstvo, kot so: solidarnost, spoštovanje raznolikosti, svobode in enakosti. Mladi morajo javne spletne prostore zapolnjevati s pozitivnimi naracijami, ki temeljijo na upanju in ljubezni. Ta priročnik predstavlja komunikacijske in izobraževalne pristope in orodja, da bodo lahkomladi in Druge/-i aktivistke/-i, ki se borijo za človekove pravice, razvili lastno nasprotno naracijo in alternativno naracijo za sovražnigovor.Oblikovanjezadelozmladimiod13.letastarostinaprejintemeljinanačelihučenjaočlovekovih pravicah ter sodelovanja mladih. Proti sovražnemu govoru lahko ukrepa vsakdo. Zaradi priročnika ZMOREMO! je ukrepanje lažje, učinkovitejše in pozitivnejše, saj zagotavlja vpogled v sovražni govor in človekove pravice ter metodologije za ustvarjanje nasprotne naracije. Svet Evrope je kampanjo gibanja Ne sovražnemu govoru začel, da bi mlade spodbudil k boju za človekove pravice na spletu in proti sovražnemu govoru. V tej kampanji ima osrednjo vlogo izobraževanje. Ta pri- ročnik dopolnjuje Bookmarks – Priročnik za boj proti sovražnemu govoru na spletu s pomočjo izobraževanja o človekovih pravicah , ki ga je prav tako objavil Svet Evrope. www.coe.int/youthcampaign Svet Evrope je vodilna organizacija za človekovepravicena celini. Sestavljaga 47držav članic, od katerih jih je 28 članic Evropske unije. Vse države članice Sveta Evrope so podpisale Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, pogodbo, namenjeno zaščiti človekovih pravic, demokracije inpravne države. Evropsko sodišče za človekove pravice nadzira izvajanje Konvencije v državah članicah. www.coe.int SLO

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=