ZMOREMO! Ukrepanje proti sovražnemu govoru skozi nasprotne in alternativne naracije

PREDGOVOR - Thorbjørn Jagland 4
ZAHVALA 5
POJASNILO AVTORICE STROKOVNEGA PREGLEDA BESEDILA - Simona Muršec 6
SPREMNA BESEDA - Tin Kampl 7
PREDGOVOR - dr. Jernej Pikalo 9
1. POGLAVJE - PRIROČNIK 13
1.1 | PREDSTAVITEV OSNOVNIH KONCEPTOV 13
1.2 | POTREBA PO TEM PRIROČNIKU 17
1.3| UPORABA NARACIJ ZA OBRAVNAVO SOVRAŽNEGA GOVORA 21
1.4 | CILJI PRIROČNIKA 23
1.5 | PREDVIDENI UPORABNIKI PRIROČNIKA 24
1.6 | IZOBRAŽEVALNI PRISTOP 26
1.7 | O KAMPANJI NE SOVRAŽNEMU GOVORU 27
1.8 | SESTAVA PRIROČNIKA 29
POVZETEK POGLAVJA V 5 TOČKAH 33
KONČNE OPOMBE 33
2. POGLAVJE - SOVRAŽNI GOVOR 35
2.1 | OPREDELITEV SOVRAŽNEGA GOVORA 35
2.2 | KATEGORIJE ZA DRUŽBENO ANALIZO SOVRAŽNEGA GOVORA 39
2.3 | V KOGA JE USMERJEN SOVRAŽNI GOVOR? 42
2.4 | DVA PRIMERA SOVRAŽNEGA GOVORA V EVROPI 43
POVZETEK POGLAVJA V 5 TOČKAH 46
KONČNE OPOMBE 47
3. POGLAVJE - SOVRAŽNI GOVOR NA SPLETU IN V DRUŽBENIH MEDIJIH 49
3.1 | KOMUNIKACIJE IN SPLET 49
3.2 | SOVRAŽNI GOVOR, PLATFORME IN PODJETJA DRUŽBENIH MEDIJEV 52
3.3 | VLOGA SPLETNE PISMENOSTI 56
3.4 | KAMPANJE PREK DRUŽBENIH MEDIJEV 59
POVZETEK POGLAVJA V 5 TOČKAH 60
KONČNE OPOMBE 60
4. POGLAVJE - NARACIJE 63
4.1 | ZAKAJ GOVORIMO O NARACIJAH? 63
4.2 | KAKŠNA JE TOREJ ZGODBA? 66
4.3 | NARACIJE KOT OKVIRI ZA UKREPANJE: DVA PRIMERA 71
POVZETEK POGLAVJA V 5 TOČKAH 78
KONČNE OPOMBE 78
5. POGLAVJE - NASPROTNE IN ALTERNATIVNE NARACIJE 81
5.1 | PREDSTAVITEV NASPROTNIH IN ALTERNATIVNIH NARACIJ 81
5.2 | NASPROTNA ALI ALTERNATIVNA NARACIJA? 83
5.3 | SPOROČILA O NASPROTOVANJU SOVRAŽNEMU GOVORU: ZAVZEMANJE JAVNGA PROSTORA3 84
5.4 | ALTERNATIVNE NARACIJE: POT DO SPREMEMBE UVELJAVLJENIH DISKURZOV 85
5.5 | PRISTOP K NARACIJAM, KI TEMELJI NA ČLOVEKOVIH PRAVICAH 86
5.6 | NARACIJE KOT EDEN IZMED INSTRUMENTOV V ZBIRKI ORODIJ 90
POVZETEK POGLAVJA V 5 TOČKAH 93
KONČNE OPOMBE 93
6. POGLAVJE - PRIPRAVA NA UKREPANJE 95
6.1 | TO ZMOREMO! 96
6.2 | ODZIVANJE SKOZI ČLOVEKOVE PRAVICE 97
6.3 | RAZVOJ KOMPETENC Z UKREPANJEM 98
6.4 | IZZIVI PRI NESPLETNIH IN SPLETNIH KAMPANJAH 100
6.5 | VRSTE ANGAŽIRANJA 101
6.6 | ČUSTVA, VARNOST IN DOBROBIT 103
6.7 | MOČ JEZIKA 106
6.8 | ZAGOTAVLJANJE LEGITIMNOSTI 109
6.9 | KREPITEV DRUŽBENE PODPORE ZA VAŠE UKREPANJE 112
6.10 | UPOŠTEVANJE ČLOVEŠKIH IN MATERIALNIH VIROV 113
6.11 | PRIDOBIVANJE DODATNIH INFORMACIJ 114
POVZETEK POGLAVJA V 5 TOČKAH 115
KONČNE OPOMBE 116
7. POGLAVJE - IZVEDBA PO KORAKIH 119
7.1 | PRVA FAZA: OCENA NARACIJE ZATIRANJA 121
7.2 | DRUGA FAZA: OBLIKOVANJE NASPROTNE NARACIJE 133
7.3 | TRETJA FAZA: IZVAJANJE NASPROTNE NARACIJE 147
7.4 | ČETRTA FAZA: SPREMLJAJTE IN OVREDNOTITE NASPROTNO NARACIJO 155
POVZETEK POGLAVJA V 5 TOČKAH 163
KONČNE OPOMBE 163
A - DODATKI 164
DODATEK 1 | POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA 164
DODATEK 2 | SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC (Povzetek) 166
DODATEK 3 | EVROPSKA KONVENCIJA O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN NJENI PROTOKOLI (Poenostavljena r 167
DODATEK 4 | ORIS NAČRTA DELAVNICE 169
DODATEK 5 | VIRI Z OPOMBAMI 171
DODATEK 6 | SLOVAR IZRAZOV 174

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=