MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje  101 Kakor nakazujejo zgoraj predstavljeni rezultati, ima domače okolje po­ membno napovedno vrednost glede dosežkov učencev v procesu vzgoje in izobraževanja. Čeprav velja stopnja izobrazbe staršev za pomemben napovednik učnih dosežkov njihovih otrok, pa rezultati raziskave Mladi- na 2020 kažejo, da razlike glede zaznane pomembnosti spričevala otroka za starše in njihovo izobrazbo niso velike. Tudi zato ostaja vloga javnega šolanja kot »velikega izenačevalca« pomembna. Kljub dejstvu, da ima javno šolanje pomembno vlogo pri izenačevanju priložnosti posameznikov, predstavlja domače okolje ključno spodbudo pri podpori za učno uspešnost ter s tem povezano socialno mobilnost mladih. 3.5 Neformalne oblike izobraževanja Za neformalno izobraževanje štejemo vse organizirane izobraževalne dejavnosti, ki se jih je oseba udeleževala zunaj ustaljenega formalnega sistema. Za neformalno izobraževanje je značilno, da ga lahko izvajajo tudi institucije, ki po svoji naravi niso izobraževalne, rezultati neformal­ nega izobraževanja se lahko ovrednotijo in vodijo v priznavanje (certifi­ kacijo). Neformalno izobraževanje včasih označujemo tudi kot »pol­ strukturirano učenje«, vendar »ne vodi do javnoveljavne (formalne) izobrazbe« (Muršak, 2012: 66). Anketiranci so bili v okviru vprašanja o neformalnem izobraževanju povprašani tudi o tem, katerih oblik slednjega so se udeležili v zadnjih 12 mesecih (leto 2019).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=