MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

114 3.9 Uporabljeni viri Ball, S. J. (2008). The Education Debate. Bristol: The Policy Press. Beechler, S., in Woodward, I. (2009). The Global ‘War for Talent’. Journal of International Management , 15 (3), 273–285. Brown, P., in Tannock, S. (2009). Education, Meritocracy and the Global War for Talent. Journal of Education Policy , 24 (4), 377–392. Collings, D. G., Scullion, H., in Vaiman, V. (2015). Talent management: Progress and pro-spects. Human Resource Management Review . Dostopno prek: https://www. researchgate.net/publication/321492048_Contextualising_talent_management (9. 2. 2021). Grek, S. (2009). Governing by Numbers: the PISA ‘effect’ in Europe. Journal of Education Policy , 24 (1), 23–37. Grolnick, W. S., Friendly, R. W., in Bellas, V. M. (2009). Parenting and childrens’ moti­ vation at school. V K. R. Wentzel in A. Winfield, Handbook of motivation at school , 277–301. London: Routledge. Hafner-Fink, M., Broder, Ž., Doušak, M., Falle Zorman, R., Gerdina, O., Jagodic, A., in Malnar, B. (2020). Slovensko javno mnenje 2020/1 – Poročilo o izvedbi raziskave in sumarni pregled rezultatov . Ljubljana: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Japelj Pavešič, B., K. Svetlik, in Kozina, A. (2012). Znanje matematike in naravoslovja med osnovnošolci v Sloveniji in po svetu: izsledki raziskave TIMSS 2011 . Ljubljana: Pedagoški inštitut. Dostopno prek: https://www.iea.nl/publications/study-report s/national-reports-iea-studies/znanje-matematike-naravoslovja-med (9. 2 2021). Jeffs, T., in Smith, M. K. (2005). Informal Education. Conversation, Democracy and Learning . Ticknall: Education Now. Krek, J. (ur.) (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju . Ljubljana: Ministrstvo za izobra­ ževanje, znanost in šport. Lavrič, M. (ur.). (2011). Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji . Ljubljana, Maribor: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za mladino; Aristej. Markovits, D. (2019). The Meritocracy Trap: How America’s Foundational Myth Feeds Inequ- ality, Dismantles the Middle Class, and Devours the Elite . New York: Penguin Press. Muršak, J. (2012). Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja . Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. OECD (2010). PISA 2009 Results: Overcoming Social Background (Equity in Learning Opportunities and Outcomes). Pariz: OECD Publishing.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=