MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

128 Podobno kot v preteklih letih je bil tudi v letu 2019 delež NEET-ovcev med ženskami višji (11,2 %) kot med moškimi (6,6 %). V celotni populaci­ ji NEET-ovcev je sicer 60 odstotkov takšnih, ki bi želeli delati, 40 odstot­ kov pa je takšnih, ki ne želijo delati. 4.2 Strah pred nezaposlenostjo, stališča do dela ter dejavniki iskanja in izbire zaposlitve V kontekstu razmeroma spodbudnih podatkov na trgu dela v obdobju 2015–2019 velja pogledati, kako te trende ocenjujejomladi v smislu skrbi, da po dokončanem izobraževanju ne bi uspeli najti dela oziroma zaposli­ tve. Pretekle raziskave mladine ( Mladina 2000 , Mladina 2010 ) so namreč pokazale, da so mladi vse bolj zaskrbljeni glede svoje zaposlitve. Tako se je delež mladih (15–29 let), ki jih je bilo strah, da ne bodo našli zaposlitve, povečal z 22 (leta 2000) na 43 odstotkov v letu 2018. Grafikon 4.9: Strah pred nezaposlenostjo kot percipiran problem mladih. 30 % 50 % 80 % 90 % 20 % 10 % 70 % 60 % 40 % (Sploh+) ne velja. Srednje velja. (Zelo+) velja. 2000 2010 35,7 37,3 27,0 2018 19,2 37,6 43,1 2020 39,6 19,4 40,9 53,2 25,1 21,8 0 % 100 % Viri podatkov: Mladina 2000, Mladina 2010, YSEE 2018, Mladina 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=