MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

150 4.5 Socialnopodjetniška miselnost mladih Socialno podjetništvo, tj. podjetništvo, ki je usmerjeno v družbeno blagi­ njo, je na splošno rečeno podjetniško delovanje s končnim ciljem ustvar­ janja družbene vrednosti (Abu-Saifan, 2012). Socialni podjetniki so posa­ mezniki z inovativnimi rešitvami zanajpomembnejšedružbene, kulturne in okoljske izzive (Ashoka, b. d.). Ključna značilnost socialnih podjetni­ kov je torej, da podjetniško miselnost in podjetniške veščine združujejo z družbeno koristnim in trajnostnim načinom razmišljanja ter delovanja (Yokoyama in Birchley, 2018). Lastnosti podjetniške miselnosti, kot so ustvarjalnost, pogum, sposobnost prepoznavanja podjetniških prilož­ nosti, ambicioznost, inovativnost, odločnost, usmerjenost v rast, učinko­ vitost, optimizem in proaktivnost (Ireland, Hitt in Sirmon, 2003; Singh in Sharma, 2018; Yokoyama in Birchley, 2018), so pri socialnempodjetništvu torej združene s trajnostno in družbeno odgovorno miselnostjo. Trajno­ stna miselnost se nanaša na željo po izboljšanju kakovosti življenja na splošno in prav tako zajema stremljenje k družbeni pravičnosti, demo­ kraciji, sodelovanju med posamezniki in organizacijami (Yokoyama in Birchley, 2018: 75), medtemko družbeno odgovornamiselnost v kontekstu socialnega podjetništva zajema željo po reševanju družbenih problemov in po vzpostavitvi pravičnih družbenih odnosov (Bornstein v Yokoyama in Birchley, 2018: 75) ter empatiji (Singh in Sharma, 2018: 214). Tovrstne družbene spremembe so utemeljene v socialnih in trajnostnih vredno­ tah, ki jih mora posedovati tudi socialni podjetnik (Chatterjee, Cornelis­ sen in Wincent, 2021). Tako v akademski literaturi kot v praksi je na voljomnožica različnih opre­ delitev socialnih podjetnikov in socialnopodjetniške miselnosti. Te so tako disciplinarno, kulturno, zgodovinsko kot ideološko pogojene, ven­ darle pa vse vsebujejo nekatere skupne točke. Te se najpogosteje osredinja­ jo okoli ugotovitev, da je socialni podjetnik (1) agent sprememb z jasnim ciljem in vizijo, (2) da naslavlja družbene probleme, (3) da želi ustvariti družbeno vrednost in krepiti trajnost, (4) da je bolj usmerjen v pomoč in skrb za druge kot ustvarjanje dobička, (5) da poseduje podjetniški duh in podjetniške lastnosti, (6) da zna prepoznati nove priložnosti v družbenih problemih ter (7) da je inovativen in proaktiven (Brouard in Larivet, 2010).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=