MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Zdravje in dobro počutje  211 6.1 Sklepi in priporočila Na osnovi zapisanega velja izpostaviti naslednje: 1. Delež mladih, ki so pretežno ali zelo zadovoljni s svojim zdravjem, je v zadnjem desetletju upadel s približno 80 % na približno 70 %, občutno pa je upadlo tudi splošno zadovoljstvomladih z življenjem. Ta upad zadovoljstva se je zgodil kljub sočasnemu izboljšanju neka­ terih vidikov zdravja in življenjskega standarda mladih. 2. S svojim zdravjem so bolj zadovoljni tisti, ki se ukvarjajo s špor­ tom, ki pogosteje jedo sveže sadje in zelenjavo, ki ne kadijo tobaka, marihuane, ki ne posegajo po »trdih drogah«, in tisti, ki imajo »normalni« indeks telesne mase. 3. Med mladimi, starimi med 25 in 29 let, je v Sloveniji (in EU) skoraj desetina takšnih, ki imajo tako visok indeks telesne mase (ITM), da to ogroža njihovo zdravje. Glede na leto 2010 se je delež mladih z ITM indeksom, večjim od 30, v tej skupini povečal za 50 odstotkov, na ravni celotne populacije pa za okoli 35 odstotkov. Več je tudi pod­ hranjenih (+46 odstotkov), med njimi sicer prednjačijo mlade ženske. Med mladimi je torej vse manj takšnih z »normalno težo«, slika pa se s starostjo slabša. 4. V longitudinalni perspektivi se kaže, da mladi leta 2020 v povpre­ čju živijo bolj zdravo kot leta 2010 – manj pijejo alkohol in kadijo tobak, ob tem pa jedo bolj zdravo in se več ukvarjajo s športom. Dejstvo, da so mladi leta 2020 kljub temumanj zadovoljni s svojim zdravjem, kot so bili leta 2010, kaže na to, da na zdravje mladih pomembno vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so občutenje staršev­ ske ljubezni, stres ali osamljenost. 5. Delež mladih, ki čuti osamljenost kot problem, se je v desetih letih povečal za 76 odstotkov, delež mladih, ki čuti stres nekaj oziroma večino dni v tednu, pa za 110 odstotkov. To skupaj s poslabšanjem stanja na področju telesne teže nakazuje na generalno slabšanje psihofizičnega zdravja mladih, ki ga ne nevtralizira krepitev zdra­ vega življenjskega stila ali boljši objektivni dejavniki bivanja (npr. relativno nižja stopnja brezposelnosti, višji razpoložljivi dohodek).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=