MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Politična participacija in družbena angažiranost  225 Grafikon 7.5: Zaupanje mladih v politiko in politične akterje. 20 % 5 % 15 % 10 % 25 % Političnim strankam. Politikom nasploh. Nosilcem politične oblasti. Sploh ne zaupam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Povsem zaupam. Ne vem, ne poznam. 3,1 6,6 9,3 19,3 12,5 13,3 13,9 7,1 13,3 2,7 6,3 10,8 16,1 12,5 15 13,8 7,2 14,4 3,2 10,4 10,3 17,9 8,7 11,4 9,0 6,1 15,3 0,1 0,2 0,8 0,2 0,5 1,5 1,3 1,7 5,4 0 % Vir podatkov: Mladina 2020. 7.3 Raven politične participacije mladih Politična participacija se znotraj politične teorije prekriva in prepleta z drugimi prepoznavnimi koncepti, kot so demokracija, volilno udejstvova­ nje, modeli predstavništva itd. Predvsem volilno udejstvovanje oziroma volilna participacija pa izvira iz politične participacije in jo označujemo kot enega od najbolj konvencionalnih načinov participacije. Takšna dejav­ nost je tista, katere namen ali posledica je vplivanje na javne odločitve oz. ukrepe neposredno z vplivanjemna oblikovanje ali izvajanje javne politike (ang. public policy ) ali posredno z vplivanjem na izbiro posameznikov, ki

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=