MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Mobilnost mladih  267 Za zaustavitev tega nevarnega trenda za gospodarstvo je država obliko­ vala tudi program reintegracije. Enega najuspešnejših, ki naj bi trend iz­ seljevanja mladih skušal obrniti, predstavlja t. i. reintegracijska shema – Program Aleša Debeljaka, Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki želi pripeljati čim več mladih raziskovalcev, ki delujejo v tujini oz. so tam pred kratkim zaključili doktorski študij, nazaj v Slovenijo. 9.2 Spodbujanje mobilnosti mladih in stanje na tem področju Raziskave na temo (mednarodne) učne mobilnosti so stalnica evropske­ ga izobraževalnega prostora. Poročilo in raziskava Flash Eurobarometer 466 (Evropski izobraževalni prostor, ang. The European Education Area) tako ugotavljata, da si kar 90 % mladih Evropejcev in Evropejk želi izku­ šenj v tujini in meni, da so le-te za njih pomembne (Evropska komisija, 2018: 5). V skladu s tem je Evropska unija tudi predstavila program Eras­ mus+, ki je v veliki meri namenjen učni mobilnosti mladih. Program Erasmus je bil prvotno vzpostavljen leta 1987 kot programmobilnosti za visokošolske študente. Da je učna mobilnost v EU stalnica, kažejo tudi vzpostavljanje mrež mladih iz različnih delov Evrope, virtualne izmenja­ ve Erasmus+ in tendenca po povečanju udeležbe v čezmejnih učnih mo­ bilnostih v okvirih programov Erasmus+. Mobilnost učencev, študentov in mladih v Sloveniji tako v glavnem omogoča evropski program Eras­ mus+, ki ga koordinirata in izvajata nacionalni agenciji za program Eras­ mus+ CMEPIUS inMOVIT. Okvir programa koordinira ucence in studen­ te v razlicnih dejavnostih podprograma, vkljucno s pobudami Comenius in Leonardo da Vinci. Evropski program Erasmus+ ponuja financno pod­ poro za neformalno ucenje in mobilnost mladih (od 13. do 30. leta), kar prispeva k ciljem evropskega sodelovanja na podrocju mladine. Progra­ mu Erasmus+ se je nedavno kot pomemben instrument pridružila še Evropska solidarnostna enota, nad katero bdi MOVIT.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=