MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Mobilnost mladih  269 urada tudi pokazala, da je zunaj formalnega izobraževanja mobilnostno izkušnjo pridobilo 18 % zajetih oseb. Raziskava Evroštudent VI , ki je bila opravljena s strani nacionalne agenci­ je CMEPIUS, Študentske organizacije Slovenije in Pedagoškega inštituta med leti 2016 in 2018, je ugotovila, da imamanj kot desetina (7,9 %) sode­ lujočih študentov v Sloveniji izkušnje s študijem v tujini, kar je manj, kot kaže raziskava SURS, in več, kot je pokazala Mladina 2010 . Po drugi strani je Evroštudent identificiral povišanje deleža študentov, ki se nameravajo udeležiti programov mobilnosti v prihodnosti, saj jih je to načrtovalo kar 31,5 %. Med tistimi, ki so izobraževanje v tujini že opravljali, je tudi ta raziskava ugotovila, da je izobraževanje v tujini potekalo do 7 dni in od enega tedna do enega meseca. 9.3 Mobilnostni vzorci mladih Učna mobilnost mladih, predvsem ko gre za formalno izobraževanje, je še vedno razmeroma nizka. Le 23 %mladih namreč navaja, da so del svo­ jega izobraževanja že opravljali v tujini. To je po drugi strani sicer približ­ no 9-% porast v primerjavi z Mladino 2010 , ko je bilo takih le slabih 14 % mladih. Če pogledamo podrobneje, so najpogostejše oblike trajanja mo­ bilnosti t. i. kratkoročne mobilnosti, ki trajajo do enega tedna in od enega tedna do skupno enega meseca (obojih je okoli četrtina, skupaj pa 51 % vseh izvedenih mobilnosti). Mobilnosti, ki zajemajo vsaj en semester ali več, je vsega skupaj 33 % vseh mobilnosti. Razmerja se v primerjavi z Mladino 2010 niso močno spreminjala, saj so bile tudi tedaj prevladujoče mobilnosti kratkoročnega tipa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=