MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Potrošnja in nakupovalni vzorci  303 RUDI KLANJŠEK, TOMAŽ DEŽELAN, MATJAŽ URŠIČ, KATJA NACEVSKI, NINA VOMBERGAR 11 POTROŠNJA IN NAKUPOVALNI VZORCI 11.1 Potrošnja mladih Nekateri avtorji (prim. Batat, 2010) menijo, da imajo današnji mladi v povprečju na voljo več denarja, ki ga trošijo skladno s svojimi »potreba­ mi«, zaradi česar lastne nakupne navade oblikujejo v zgodnejši starosti. Potrošnja in nakupovanje zato postajata del njihovega vsakdana, vzpon novih tehnologij, ki so brskanje med izdelki in nakup izjemno olajšale, pa skupaj s prilagojenim in agresivnim oglaševanjem ta »vsakdan« vse bolj širijo na »celotni dan«. Da se nakupovanje vse bolj seli na splet, kažejo tudi podatki pričujoče študije. Rezultati pokažejo, da le 11,5 odstotka mladih ne opravlja sple­ tnih nakupov ali se informira o izdelkih, ki jih želijo kupiti – leta 2010 je bilo takšnih še skoraj polovica (46,1 %). Podatki Eurostata, ki zajemajo nekoliko drugačno skupino v letu 2019 (gre za mlade, stare med 16–29 let), kažejo podobno. Takšnih, ki spleta ne uporabljajo za nakupovanje in informiranje o izdelkih, je bilo leta 2019 18 odstotkov, kar je nekoliko manj, kot to velja za povprečje EU-28 (23 %). Nakupovanje se vse bolj seli na splet – le 11,5 odstotka mladih ne opravlja spletnih nakupov ali se informira o izdelkih, ki jih želijo kupiti. Leta 2010 je bilo takšnih še skoraj polovica (46,1 %). Pri glavnini slovenskih mladih čas, namenjen spletnemu nakupovanju, sega od 15 min pa vse do 1 ure na dan (79,5 %) in se je glede na 2010 po­ daljšal. Pri tem ni nepomembno, da študije kažejo, da imajo posamezniki

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=