MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Raziskovalne metode  37 MIRAN LAVRIČ, ANDREJ NATERER IN JANA PREŠEREN 1 RAZISKOVALNE METODE Raziskava Mladina 2020 je utemeljena na kombinaciji trehmetod zbiranja družboslovnih podatkov. Najpomembnejši in najobsežnejši del raziskova­ nja je temeljil na anketi mladih v Sloveniji. 1.1  Anketa mladih prebivalcev Slovenije V tempoglavju bomo na kratko predstavili vzorčni načrt innačin vzorčenja za potrebe raziskave Mladina 2020 . Opisali bomo potek terenskega anketi­ ranja po gospodinjstvih in v nadaljevanju podrobneje razčlenili stopnjo od­ zivnosti. Prav tako bomo opisali in razložili postopek uteževanja podatkov. 1.1.1  Vzorčni načrt Ciljno populacijo raziskave Mladina 2010 predstavljajo vsi prebivalci s stal­ nim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so bili na dan 5. 8. 2020 stari med 15 in 29 let. Vzorčenje je potekalo na osnovi podatkov Centralnega registra prebivalcev Slovenije, ciljna populacija pa je bila predhodno stratificirana glede na 12 statističnih regij in 6 tipov naselja (1: nekmečko naselje pod 2000 prebivalcev, 2: kmečko naselje pod 2000 prebivalcev; 3: naselje med 2000 in 10.000 prebivalcev, 4: naselje nad 10.000 prebivalcev, 5: Maribor, 6: Ljubljana). To pomeni, da smo znotraj vsake statistične regije vzorčili na osnovi vseh zastopanih tipov naselja (skupaj 46 stratumov). Izbor oseb/vzorčnih enot v vzorec je bil izveden s pomočjo dvostopenjskega vzorčenja. Na prvi stopnji je bilo na osnovi Skupnih popisnih okolišev ( Cluster of Enumeration Areas – CEA) izbranih 240 primarnih vzorčnih enot ( Primary Sampling Unit – PSU) oz. vzorčnih točk, s katerimi za namen

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=