MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Vrednote, zanimanja in stališča mladih  379 empatijo (Rasoal idr., 2011). Poleg tega se ženske opisujejo kot bolj naklo­ njene kulturnim razlikam v primerjavi z moškimi (Miville idr., 1999). Med mladimi se od leta 2014 krepi mnenje, da ima priseljevanje iz tujine na življenje v Sloveniji negativen vpliv. Po drugi strani se mladi danes bistveno manj kot pred desetimi leti strinjajo, da bi morali delodajalci pri zaposlovanju dajati prednost Slovencem pred priseljenci. 13.6 Stališča mladih glede sovražnega govora Sovražni govor je pojem, ki se pojavlja v mnogo oblikah, širših in ožjih, in ki je posebej izmuzljiv zato, ker ima tudi v primerih relativno ozke defini­ cije dokaj širok pomen. Kazenski zakonik (KZ-1) ne omenja sovražnega govora, v 297. členu pa z zaporno kaznijo do dveh let kaznuje »javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti«, ki temeljijo na »narodno­ stni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu« itd. Slovenski portal Spletno oko (2020), ki omogoča prijavo sovražnega govora na internetu, pojav definira kot: »izražanje mnenj in idej, ki so po svoji naravi diskri­ minatorne in praviloma uperjene proti deprivilegiranim skupinam (et­ ničnim, narodnim, verskim, kulturni, spolnim in podobno).« Poudarja, da je tako razumljen sovražni govor širši od prej omenjenega, kaznivega govora, saj vključuje tudi: »številne druge oblike nesprejemljive ali nep­ rimerne komunikacije.« Na podobno širši način ga definira tudi priroč­ nik Zmoremo! (de Latour idr., 2019, 13): po avtorjih sovražni govor namreč vključuje »tudi druge oblike diskriminacije in predsodkov, kot so: antici­ ganizem, kristjanofobija, islamofobija, sovraštvo do žensk, seksizem in diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete.« Kar 70%mladihmeni, da je v naši družbi preveč sovražnega govora. Zgolj 12,3 % jih misli, da ga ni preveč, skoraj 20 % mladih pa je neodločenih. Nobeden od demografskih napovednikov (spol, starost, izobrazba itd.) ni statistično značilno povezan z zaznavanjem sovražnega govora. To po­ meni, da je percepcija enakomerno demografsko porazdeljena po popula­ ciji mladih.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=