MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje  91 MITJA SARDOČ IN MARKO RADOVAN 3 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 3.1 Javno šolanje v sodobni pluralni družbi Sodobne družbe [tudi Slovenija oz. EU] se v zadnjih nekaj letih soočajo s številnimi spremembami ter s tem povezanimi izzivi in problemi. Terori­ stični napadi v številnih evropskih prestolnicah, problematika radikaliza­ cije ter nasilnega ekstremizma oz. varnosti nasploh [tudi v povezavi s t. i. »begunsko krizo«]; širše družbenopolitične razmere, npr. vzpon populi­ stičnih gibanj in nacionalizma [predvsemv posameznih državah članicah EU in njeni neposredni soseščini]; vloga medijev v posredovanju [kot tudi »generiranju«] informacij, npr. fenomen t. i. »fake news«; ter vzpon digi­ talnih medijev in socialnih omrežij so samo nekatere izmed sprememb, ki so v središču pozornosti tako akademske in raziskovalne skupnosti, sno­ valcev politik kot tudi medijev in širše javnosti nasploh. Kot posebej izsto­ pajoče velja izpostaviti globalne gospodarske trende, npr. »veliko gospo­ darsko recesijo«, ter s tem povezane spremembe v samem pojmovanju javnega šolanja kakor tudi procesa vzgoje in izobraževanja nasploh. Poleg prenosa vednosti, vzgoje in socializacije nasploh opravlja javno šola­ nje v sodobnih pluralnih družbah tudi vlogo t. i. »velikega izenačevalca«. Zagotavljanje enakih izobraževalnih možnosti velja namreč za enega od temeljev javnega šolanja ter enega od osnovnih mehanizmov zagotavlja­ nja pravičnosti v procesih distribucije selektivnih družbenih položajev. Kakor izpostavljajo avtorji Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, je »nujni pogoj za to, da imajo v sodobnih družbah, temelječih na liberalnih in demokratičnih načelih, vsi njihovi državljani enake mož­ nosti za uspeh v življenju« (Krek, 2011: 14). Ne nazadnje je družbeni status

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=