MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

94 Kljub globalnimspremembam, ki so povezane s procesom»korporatizaci­ je vzgoje in izobraževanja«, je zaprtje šol ob pandemiji covid-19 pozornost javnosti kakor tudi odločevalcev in snovalcev politik ponovno usmerilo na osnovno socializacijsko vlogo javnega šolanja oz. procesa vzgoje in izobra­ ževanja nasploh. Poleg izenačevanja priložnosti posameznikov ter pridobivanja znanja in kvalifikacij ostaja javno šolanje ključna inštitucija sekundarne socializacije mladih v sodobni pluralni družbi. To potrjuje odziv mladih in njihovih staršev kakor tudi pedagoških delavcev in vodstva šol ob zaprtju šol ob pandemiji covid-19. 3.2 Visokošolsko izobraževanje Eden od izrazov večanja izobraževalnihmožnosti je tudi dostopnost viso­ košolskega izobraževanja. Kot kaže Grafikon 3.1, je vključenost mladih, starih od 20 do 24 let, v terciarno izobraževanje izredno visoka, ena izmed najvišjih v EU. Z deležem45,1 % Slovenija za dobrih 13 odstotnih točk pre­ sega povprečje 28 evropskih držav, vkjučenih v analize Eurostata.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=