MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje  111 3.7 Izobraževanje v tujini Samo manjši delež anketirancev (23 %) je del svojega izobraževanja op­ ravljal v tujini. Izmed tistih, ki so na to vprašanje odgovorili pritrdilno, se jih je do 7 dni v tujini izobraževalo 5,9 %, do enega meseca prav tako 5,9 %, skupno od 1 do 3mesecev 3,5 %, med 3–6meseci 2,8% in več kakor 6 mesecev 4,9 % anketirancev. Glede načrtov za morebitno izobraževanje v tujini je pritrdilno ( ’verjetno da’ in ‘zagotovo da’ ) odgovorilo skupaj 22 % anketirancev. Da se verjetno ali gotovo ne bodo izobraževali v tujini, pa je odgovorilo 43%udeležencev raziskave. Naredili smo tudi primerjavo z raziskavo, opravljeno pred dese­ tletjem (Lavrič, 2011), in ugotovili, da so si deleži dosti podobni, opazimo pa lahko trend večje naklonjenosti nadaljevanju izobraževalne (in poten­ cialno tudi poklicne) poti v tujini. Delež odgovorov, da se oseba 'zagotovo ne bo' izobraževala v tujini, je bil leta 2010 25 %, leta 2020 pa »le še« 18 %. V zadnjih desetih letih je narastel tudi delež tistih mladih, ki dopušča možnost študija v tujini: leta 2010 je le 17 % odgovorilo, da bi se zagotovo oz. verjetno izobraževali v tujini, leta 2020 je ta delež narastel že na 22 %. Grafikon 3.12: Namen izobraževanja v tujini, 2010, 2020 (v %). 80 % 20 % 60 % 40 % Zagotovo ne Mogoče Verjetno da Verjetno ne 2020 2010 24,8 25,9 32,1 9,7 7,5 17,6 25,8 34,9 12,9 8,8 Zagotovo da 0 % 100 % Vira podatkov: Mladina 2010, Mladina 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=