Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Organizacije za mlade

Druge nevladne organizacije so nevladne, neprofitne ter prostovoljne organizacije, ki ne sodijo v nobeno od treh, zgoraj navedenih skupin, in na nacionalnem oz. regionalnem nivoju izvajajo mladinske programe in programe za mlade. Mednje sodijo tudi organizacije, ki izvajajo tako imenovane podporne in servisne programe za mlade, to je programe, ki prispevajo k večji kvaliteti mladinskega dela, mladinske politike ali položaja mladih v Sloveniji.

Preveri jih spodaj na seznamu.

Društvo za podporo mladim

Kotnikova ulica 8,
1000 Ljubljana

Društvo za podporo mladim Romom

dpmr.si
Gorkega ulica 34,
2000 Maribor

Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina

Cesta IV. Prekomorske 61A,
5270 Ajdovščina
info@institut-imp.si

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

www.irdo.si
Cesta 13. julija 65a,
1261 Ljubljana-Dobrunje
info@irdo.si

IZIDA, zavod, Ljubljana

Dražgoška ulica 13,
1000 Ljubljana

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca

kurs.si
Falska cesta 24,
2342 Ruše

KUD France Prešeren Trnovo

Karunova ulica 14,
1000 Ljubljana

Kulturno umetniško društvo Plac

Cesta bratstva in enotnosti 43,
8330 Metlika

Mladinsko informacijski center Slovenije

www.mic.si
Ulica Janeza Pavla II. 13,
1000 Ljubljana
mic@mic.si

Počitniško društvo Kažipot Velenje

www.kazipot.si
Šaleška cesta 20F,
3320 Velenje

Študentski klub mladih Šentjur

skms.si
Cesta Miloša Zidanška 28,
1241 Kamnik
info@skms.si

Trajnostni park Istra, raziskovalno-izobraževalni zavod za trajnostni razvoj

Kastelec 21,
6275 Črni Kal

Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon – UPB

upb.si
Glagoljaška ulica 4,
6000 Koper - Capodistria
ustanova.pb@gmail.com