Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mladinska politika

Osnovni namen informiranja in svetovanja je ozaveščanje mladih o njihovih pravicah in dolžnostih, o možnostih in priložnostih, ki vodijo do njihove avtonomije in polne vključitve v družbo. Skladno z Resolucijo o nacionalnem programu za mladino zajema najrazličnejše (nekomercialne) aktivnosti, ki mladim nudijo informacije in podporo s področij, ki jih zadevajo in se nanašajo na naslednja področja:

  • izobraževanje – možnosti formalnega in neformalnega izobraževanja; 
  • zaposlovanje – možnosti zaposlovanja in usposabljanja za delo, podpora iskalcem zaposlitve, pravice zaposlenih; 
  • stanovanjsko problematiko – dostop do stanovanj, podporni mehanizmi in pravice na tem področju; 
  • socialno varstvo – pravice in mehanizmi na tem področju; 
  • mladinsko organiziranje – vključevanje v strukture in aktivnosti organizacij v mladinskem sektorju in v nevladnih organizacijah; 
  • participacijo – v mladinskih in drugih nevladnih organizacijah, v izobraževalnem sistemu, na delovnem mestu in vključevanje v javne odločitve z različnimi mehanizmi (politične stranke, kandidiranje na volitvah, posredno in neposredno komuniciranje z odločevalci); 
  • zdravje in dobrobit mladih; 
  • prostovoljstvo in prostočasne aktivnosti. 

Urad RS za mladino je z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev v obdobju 2009-2010 razvil spletni portal mlad.si, z namenom vzpostavitve celovitega in trajnostnega sistema za informiranje javnosti v mladinskem sektorju in izven. Aktivnosti na področju informiranja so povečale tudi številne mladinske organizacije, predvsem z ustanavljanjem lastnih spletnih strani kot sodobnih načinov komuniciranja, predstavljanja javnosti, medsebojnega obveščanja in svetovanja. Danes poteka informiranje mladih v veliki meri preko družbenih omrežji, kjer je prisotna večina organizacij za mlade, Urad RS za mladino in portal mlad.si (FB, IG, TikTok)

↓ Mladinska politika ↓ Mladinska politika ↓ Mladinska politika ↓ Mladinska politika