Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Šport

Zavod za šport RS Planica

Na povezavi najdete številne aktualne razpise iz področja športa, tudi za mlade. Javni zavod Planica nudi podporo uresničevanju nalog nacionalnega in lokalnega pomena, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa zlasti na področjih športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov, na področju strokovnih in razvojnih nalog ter športnih objektov.

SLOADO – Slovenska antidoping organizacija

Poslanstvo agencije je ustvariti generacijo spremljevalnega osebja, ki razume, da lahko športniki, s katerimi delajo, dosežejo svoje cilje brez uporabe prepovedanih snovi in postopkov. Osnovno vodilo izobraževalnega programa in programa informiranja je varovanje športnega duha pred dopingom in vzpostavljanje okolja, ki promovira in krepi šport brez dopinga med športniki, ki želijo tekmovati brez prepovedanih snovi. Naloga SLOADO je, da zagotavlja športnikom in spremljevalnemu osebju informacije in tehnične nasvete pri odgovornih odločitvah v skladu s protidopinškimi pravili.

Mednarodno sodelovanje na področju športa

povezavi najdete aktualen letni program velikih mednarodnih prireditev na področju športa.

Slovenska univerzitetna športna zveza - SUSA

Slovenska univerzitetna športna zveza - SUSA je nacionalna in mednarodno priznana krovna športna organizacija, ki deluje na področju univerzitetnega športa v Sloveniji. SUSA združuje univerzitetne oziroma študentske športne zveze v univerzitetnih središčih in skrbi za šport študentov na različnih ravneh. Pod osnovne dejavnosti delovanja spadajo organizacija državnih univerzitetnih prvenstev, organizacija udeležbe študentk in študentov na univerzijadah (drugi največji multi-športni večdnevni dogodek na svetu, za olimpijskimi igrami), organizacija udeležbe študentk in študentov na svetovnih in evropskih univerzitetnih prvenstvih ter evropskih univerzitetnih igrah. Skrbijo tudi za pomoč športnim zvezam članicam pri organizaciji mednarodnih univerzitetnih tekmovanj v Sloveniji.

↓ Šport ↓ Šport ↓ Šport ↓ Šport
Šport / Novica

Kdo se bolje znajde na prostem?

Na Boču je 11. in 12. maja potekalo Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje. Kdo se je najbolj izkazal v prepletu gozdov in travnikov?

Šport / Članek

Razgibalnica s Katjo Strašek

Maja smo gostili študentko fizioterapije Katjo Strašek, ki je mladim približala svoje delo in jim pokazala razgibalne vaje za boljšo držo in počutje.