Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Finance

Davki in njihov pomen

Davke danes poznajo v praktično vseh državah sveta. Predmet obdavčitve, torej kaj država obdavčuje, in višina davkov se med državami lahko razlikujeta. Kljub temu večina držav obdavčuje dohodke, potrošnjo in premoženje pravnih in fizičnih oseb. Med dohodke se šteje na primer plača, dohodki iz opravljanja študentskega dela, dohodki iz dejavnosti, dohodki iz kapitala, dohodki iz oddajanja premoženja v najem ipd. Pod potrošnjo in premoženje pa sodijo nakup blaga in storitev ter hiše, stanovanja, plovila, ipd. V zadnjem času so vse bolj pomembni tudi t. i. okoljski davki. V Sloveniji sta med davki z vidika doseženih prihodkov najpomembnejša davek na dodano vrednost in dohodnina. Davek na dodano vrednost plačamo ob nakupu blaga in storitev, dohodnina pa je davek od dohodkov fizičnih oseb, kamor sodijo primeroma plača, dohodki iz opravljanja študentskega dela, ipd.

Za plačilo davka ne prejmemo protistoritve neposredno, temveč so davki pomembni za financiranje skupnih javnih potreb. Iz plačanih davkov se tako financirajo izobraževanje, kultura, gradnja in vzdrževanje infrastrukture, varnost,  urejanje okolja, podpora najranljivejšim, zagotavljanje pitne vode in še vrsta drugih dejavnikov, pomembnih za delovanje družbe. S pobranimi davki se torej financira javna poraba v dobro vseh državljanov. Učinkovito pobiranje davkov med drugim omogoča tudi pravično razdelitev davčnega bremena. To pomeni, da tisti v enakem položaju plačajo enako davka, posamezniki v različnih položajih pa različno.

Davčno opismenjevanje mladih FURS

Projekt Davčno opismenjevanje mladih je usmerjen k otrokom in mladostnikom, ki se na najrazličnejše načine soočajo z aktualnimi temami, tudi s področja davkov. Ključna cilja pilotnega projekta sta krepitev davčne kulture s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov ter krepitev družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbene vrednote.

Izobraževalni dan Banke Slovenije

Na Banki Slovenije enkrat mesečno, zadnji četrtek v mesecu, poteka Izobraževalni dan. Namenjen je finančnemu opismenjevanju širše javnosti, posebej skupin osnovnošolske in srednješolske mladine ter skupin starejših državljanov/upokojencev.

↓ Finance ↓ Finance ↓ Finance ↓ Finance
Finance / Članek

Osnove finančne pismenosti

V decembru se še naprej posvečamo tematiki finančne pismenosti, saj ti njeno razumevanje lahko pomaga graditi trdno finančno prihodnost.

Finance / Novica

Mladi mojstri financ

Skupina petih najstnikov se v seriji Mladi mojstri financ na sodobne načine spoznava z osnovnimi finančnimi pojmi.

Finance / Dopisniki

Izginjanje srednjega sloja

Če ne podedujejo nepremičnine, so mlade družine obsojene na životarjenje. S hitrim preračunom dopisnik Rožle pokaže na glavne težave mladih družin.