Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Finance

Davčnih ugodnosti ne prejmejo samo mladi neposredno, temveč tudi tisti, ki mlade zaposlijo. Tako pravne kot fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in zaposlujejo mlade, lahko uveljavljajo davčno olajšavo v višini 45 % plače mlade osebe, če gre za zaposlitev osebe do 29. leta starosti s poklicem, za katerega na trgu ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Višji znesek davčne olajšave (55 % plače osebe) je možno uveljavljati za zaposlovanje mlajših od 25 let, ki se prvič zaposlujejo. Davčna olajšava za delodajalce, ki sprejmejo vajenca, dijaka ali študenta na praktično delo znaša 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.

↓ Finance ↓ Finance ↓ Finance ↓ Finance