Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Finance

Mladi, ki prejemajo dohodke (npr. dohodki iz opravljanja študentskega dela, plačo, dividende, obresti, itd.), kupujejo blago in storitve ali imajo relevantno obdavčljivo premoženje, morajo kot vsi drugi plačevati davke. So pa mladi zaradi svojega položaja tudi deležni dodatnih davčnih ugodnosti. Tako se mladim do dopolnjenega 26. leta starosti, ki imajo status dijaka ali študenta, se izobražujejo ter hkrati opravljajo začasno ali občasno delo, prizna posebna olajšava v višini 3.500 evrov. Navedena posebna olajšava se lahko prizna tudi starejšim od 26 let, če se vpišejo na študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa. Posebna olajšava pomeni, da upravičenec plača manj davka (dohodnine).

Nekateri dohodki, ki jih prejmejo mladi posamezniki ali mlade družine, pa so plačevanja dohodnine oproščeni. To so na primer prejemki, izplačani za kritje šolnine in stroškov prevoza ter bivanja učencem, dijakom ali študentom za polni učni ali študijski čas, ki jih izplača ustanova, ustanovljena z namenom štipendiranja, prejemki v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane, mesečnih vozovnic za prevoze učencev, dijakov in študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja, subvencije, ki pripadajo mladi družini kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, starševski dodatek in dodatek ob rojstvu otroka. Med oprostitvami dohodnine so tudi izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada.

↓ Finance ↓ Finance ↓ Finance ↓ Finance
Finance / Članek

Osnove finančne pismenosti

V decembru se še naprej posvečamo tematiki finančne pismenosti, saj ti njeno razumevanje lahko pomaga graditi trdno finančno prihodnost.

Finance / Novica

Mladi mojstri financ

Skupina petih najstnikov se v seriji Mladi mojstri financ na sodobne načine spoznava z osnovnimi finančnimi pojmi.

Finance / Dopisniki

Izginjanje srednjega sloja

Če ne podedujejo nepremičnine, so mlade družine obsojene na životarjenje. S hitrim preračunom dopisnik Rožle pokaže na glavne težave mladih družin.