Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Organizacije za mlade

Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskim sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. 

Mladinski centri:    

  • skrbijo za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne glede na to, ali so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih skupnosti; 
  • skrbijo za mladinsko infrastrukturo; 
  • zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu; 
  • nudijo pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov; 
  • razvijajo in izvajajo programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja; 
  • sodelujejo pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni in 
  • dajejo podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju.

Mladinski centri v Sloveniji se na nacionalni ravni združujejo v dve mrežni organizaciji, in sicer Mrežo MaMa in Ustanovo Pohorski bataljon.

Preveri jih spodaj na seznamu.

Društvo blejski mladinski center

Ljubljanska cesta 5, 4260 Bled

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica / KŠTM Sevnica

www.kstm.si
Glavni trg 19,
8290 Sevnica
info@kstm.si