Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Organizacije za mlade

Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskim sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. 

Mladinski centri:    

  • skrbijo za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne glede na to, ali so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih skupnosti; 
  • skrbijo za mladinsko infrastrukturo; 
  • zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu; 
  • nudijo pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov; 
  • razvijajo in izvajajo programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja; 
  • sodelujejo pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni in 
  • dajejo podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju.

Mladinski centri v Sloveniji se na nacionalni ravni združujejo v dve mrežni organizaciji, in sicer Mrežo MaMa in Ustanovo Pohorski bataljon.

Preveri jih spodaj na seznamu.

Društvo blejski mladinski center

Ljubljanska cesta 5, 4260 Bled

Familija – izobraževalni in terapevtski center

Mestni trg 39,
4220 Škofja Loka
familija.si@gmail.com

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica / KŠTM Sevnica

www.kstm.si
Glavni trg 19,
8290 Sevnica
info@kstm.si