Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mladinski sektor

Urad Republike Slovenije za mladino zastopa interese mladinskega sektorja in mladinskega dela s tem, ko v vlogi glavnega usklajevalca vseh aktivnosti politike glede mladih zagotavljamo ukrepe, ki celovito urejajo položaj mladih v Sloveniji. V sodelovanju z drugimi državnimi organi in lokalnimi skupnostmi spremljamo položaj mladih in učinke vseh izvedenih ukrepov za večjo vključenost potreb in interesov mladih pri oblikovanju politik. Urad, ki deluje od leta 1991 kot organ v sestavi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je državna avtoriteta na področju mladinskega dela, pri oblikovanju mladinskih politik pa ohranja relativno samostojen položaj, med drugim zagotavlja tudi finančno podporo mladinskim programom in programom za mlade ter spodbuja raziskovalno delo na področju mladine.

Mednarodno sodelovanje

Urad RS za mladino zagotavlja ustrezno uveljavljanje interesov Republike Slovenije na področju mladine v mednarodni skupnosti. Na podlagi zunanjepolitičnih interesov Republike Slovenije skrbi za usklajeno delovanje predstavnikov Urada RS za mladino v organih in institucijah EU, Sveta Evrope in drugih mednarodnih povezavah. V ta namen zagotavlja pregled nad mednarodnim sodelovanjem in evropskimi zadevami ter predlaga, pripravlja in vodi posamezne aktivnosti. 

Slovenija sledi ključnim mednarodnim in evropskim trendom na področju mladine, ki so usmerjeni v ustvarjanje več priložnosti in enakim možnosti za mlade pri izobraževanju in na trgu dela ter spodbujanje aktivnega državljanstva, socialne vključenosti in solidarnosti med vsemi mladimi.

Urad RS za mladino kot pristojna nacionalna avtoriteta skrbi tudi za izvajanje programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidanrnostna enota, ki spodbujata mlade k aktivni udeležbi in mednarodnemu sodelovanju. Programa v Sloveniji izvaja nacionalna agencija, ki deluje v okviru Zavoda Movit.

↓ Mladinski sektor ↓ Mladinski sektor ↓ Mladinski sektor ↓ Mladinski sektor
Mladinski sektor / Novica

Mladim prihodnost

Mladim.si je digitalno orodje, ki je glavni rezultat dvoletnega projekta Digital NGO (Nova generacija nevladnih organizacij).