Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Organizacije za mlade

Status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju je obvezen pogoj za prijavo na Javnem pozivu o sofinanciranju programov mladinskega dela, ki ga razpisuje Urad RS za mladino. 

Urad RS za mladino status podeljuje na podlagi Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS št. 42/10) in Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS št. 47/11). Svetujemo vam, da si ju preberete pred oddajo vloge, saj vam bosta v pomoč pri izpolnjevanju vloge. 

Organizacija, ki želi pridobiti status organizacije v javnem interesu v mladinskem, sektorju mora oddati vlogo preko aplikacije, ki je objavljena na spletni strani Urada RS za mladino. Kopijo vloge in obvezna dokazila je potrebno poslati tudi priporočeno po pošti na naslov Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije v zvezi s pridobitvijo statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju se lahko obrnete na elektronski naslov: gp-ursm.mvi@gov.si ali na telefonsko številko: 01 478 46 76. 

Associazione dei Giovani della Comunità nazionale Italiana – Društvo mladih italijanske narodne skupnosti

Župančičeva ulica 39, 6000 Koper

Celjski mladinski svet – svet mladih

Mariborska cesta 2,
3000 Celje

Društvo blejski mladinski center

Ljubljanska cesta 5, 4260 Bled

Društvo za podporo mladim

Kotnikova ulica 8,
1000 Ljubljana

Društvo za podporo mladim Romom

dpmr.si
Gorkega ulica 34,
2000 Maribor

Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina

Cesta IV. Prekomorske 61A,
5270 Ajdovščina
info@institut-imp.si

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

www.irdo.si
Cesta 13. julija 65a,
1261 Ljubljana-Dobrunje
info@irdo.si

IZIDA, zavod, Ljubljana

Dražgoška ulica 13,
1000 Ljubljana

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica / KŠTM Sevnica

www.kstm.si
Glavni trg 19,
8290 Sevnica
info@kstm.si

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca

kurs.si
Falska cesta 24,
2342 Ruše

KUD France Prešeren Trnovo

Karunova ulica 14,
1000 Ljubljana

Kulturno umetniško društvo Plac

Cesta bratstva in enotnosti 43,
8330 Metlika

Mestni mladinski svet Maribor

Trg revolucije 9,
2000 Maribor
info@mms-mb.si

Mladi Zeleni Slovenije

Mestni trg 4,
2250 Ptuj

Mladinski svet Ajdovščina

Cesta IV. Prekomorske 61A,
5270 Ajdovščina
info@msa.si

Mladinski svet Bele krajine

Kolodvorska cesta 34,
8340 Črnomelj

Mladinski svet Č’bela

Linhartov trg 31,
4240 Radovljica

Mladinski svet Cerknica

Gerbičeva ulica 32,
1380 Cerknica

Mladinski svet Gornja Radgona

Trg svobode 15B,
9250 Gornja Radgona
info@msgr.si

Mladinski svet Ljubljane

Bežigrad 6,
1000 Ljubljana
info@mslj.si

Mladinski svet lokalne skupnosti Občine Ivančna Gorica

Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica

Mladinski svet Maribor

Mladinska ulica 9,
2000 Maribor

Mladinski svet Mestne občine Koper – Consiglio Giovanile Comune citta di Capodistria

Gregorčičeva 6,
6000 Koper

Mladinski svet Murska Sobota

Lendavska ulica 28, Rakičan,
9000 Murska Sobota

Mladinski svet Občine Litija

Ponoviška cesta 12,
1270 Litija

Mladinski svet Občine Slovenske Konjice

Žička cesta 4A,
3210 Slovenske Konjice
info@msosk.si

Mladinski svet Občine Žalec

Ulica Savinjske čete 4,
3310 Žalec

Mladinski svet Radovljica

Gorenjska cesta 25,
4240 Radovljica

Mladinski svet Ravne na Koroškem

Prežihova ulica 7 (p. p. 68),
2390 Ravne na Koroškem
ms.ravne@gmail.com

Mladinski svet Šentjur

Mestni trg 2,
3230 Šentjur

Mladinski svet Slovenska Bistrica

Trg svobode 5,
2310 Slovenska Bistrica

Mladinski svet Velenje

Šaleška cesta 3,
3320 Velenje
info@msv.si

Mladinski svet Zagorje ob Savi

Cesta 9. avgusta 48,
1410 Zagorje ob Savi

Mladinsko informacijski center Slovenije

www.mic.si
Ulica Janeza Pavla II. 13,
1000 Ljubljana
mic@mic.si

Počitniško društvo Kažipot Velenje

www.kazipot.si
Šaleška cesta 20F,
3320 Velenje

Pomursko madžarsko mladinsko društvo

Glavna ulica 124,
9220 Lendava

Trajnostni park Istra, raziskovalno-izobraževalni zavod za trajnostni razvoj

Kastelec 21,
6275 Črni Kal

Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon – UPB

upb.si
Glagoljaška ulica 4,
6000 Koper - Capodistria
ustanova.pb@gmail.com