Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Organizacije za mlade

Mladinski sveti lokalnih skupnosti so nosilci mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni ter predstavljajo osnovo za sodelovanje mladih v lokalnih skupnostih. Od sprejetja Zakona o mladinskih svetih v letu 2000 se ustanavljajo v posameznih lokalnih skupnostih kot združevalni in predstavniški organ lokalnih mladinskih organizacij in lokalnih enot večjih mladinskih organizacij.

Mladinski sveti lokalnih skupnosti zastopajo interese mladih pri lokalnih (občinskih) oblasteh in se z njimi dogovarjajo o aktivnosti, sredstvih ter infrastrukturi, ki bo namenjena mladim. Prav tako imajo v skladu z zakonom pravico do dajanja mnenj v vseh zadevah, obravnavanih v občinskih organih, ki zadevajo mlade. S svojim delovanjem spodbujajo dejavnosti mladinskih organizacij, skrbijo za informiranje njihovega članstva in širše javnosti o politiki lokalne skupnosti, predvsem na področjih, ki zadevajo mlade.

Preveri jih spodaj na seznamu.

Celjski mladinski svet – svet mladih

Mariborska cesta 2,
3000 Celje

Mestni mladinski svet Maribor

Trg revolucije 9,
2000 Maribor
info@mms-mb.si

Mladinski svet Ajdovščina

Cesta IV. Prekomorske 61A,
5270 Ajdovščina
info@msa.si

Mladinski svet Bele krajine

Kolodvorska cesta 34,
8340 Črnomelj

Mladinski svet Č’bela

Linhartov trg 31,
4240 Radovljica

Mladinski svet Cerknica

Gerbičeva ulica 32,
1380 Cerknica

Mladinski svet Gornja Radgona

Trg svobode 15B,
9250 Gornja Radgona
info@msgr.si

Mladinski svet Ljubljane

Bežigrad 6,
1000 Ljubljana
info@mslj.si

Mladinski svet lokalne skupnosti Občine Ivančna Gorica

Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica

Mladinski svet Maribor

Mladinska ulica 9,
2000 Maribor

Mladinski svet Mestne občine Koper – Consiglio Giovanile Comune citta di Capodistria

Gregorčičeva 6,
6000 Koper

Mladinski svet Murska Sobota

Lendavska ulica 28, Rakičan,
9000 Murska Sobota

Mladinski svet Občine Litija

Ponoviška cesta 12,
1270 Litija

Mladinski svet Občine Slovenske Konjice

Žička cesta 4A,
3210 Slovenske Konjice
info@msosk.si

Mladinski svet Občine Žalec

Ulica Savinjske čete 4,
3310 Žalec

Mladinski svet Radovljica

Gorenjska cesta 25,
4240 Radovljica

Mladinski svet Ravne na Koroškem

Prežihova ulica 7 (p. p. 68),
2390 Ravne na Koroškem
ms.ravne@gmail.com

Mladinski svet Šentjur

Mestni trg 2,
3230 Šentjur

Mladinski svet Slovenska Bistrica

Trg svobode 5,
2310 Slovenska Bistrica

Mladinski svet Velenje

Šaleška cesta 3,
3320 Velenje
info@msv.si

Mladinski svet Zagorje ob Savi

Cesta 9. avgusta 48,
1410 Zagorje ob Savi