Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mladi zamejci

Mladi Slovenci so tudi pomemben del slovenskih narodnih manjšin v vseh štirih sosednjih državah in skupnostih Slovencev po svetu. Ponekod so aktivni v slovenskih društvih, v zamejstvu in v Argentini pa se ločeno povezujejo tudi v posebne organizacije mladih. 

V Italiji mladi predstavniki slovenske narodne manjšine delujejo v naslednjih organizacijah:

DM+ Društvo mladih Slovencev v Italiji

Mladinska skupina DM+ je nastala iz potrebe in želje, da bi mladim Slovencem v Italiji omogočili čimbolj ustrezno formacijo in spodbujali razvoj zavedne, kompetentne, aktivne generacije, ki zna vrednotiti manjšinsko stvarnost. Društvo povezuje mlade iz Tržaške, Goriške in Videmske. Njihovi cilji so utrjevanje in ohranjanje slovenskega jezika, spodbujanje participacije mladih zamejcev, medsebojno sodelovanje med organizacijami na deželni ravni, povezovanje z društvi, organizacijami in institucijami iz Republike Slovenije, sodelovanje z mladinskimi organizacijami na mednarodni ravni ter povezovanje s šolami in šolsko populacijo. 

MOSP – Mladi v odkrivanju skupnih poti

MOSP je mladinsko kulturno društvo, ki deluje v središču mesta Trst. Združuje slovensko mladino s Tržaške pokrajine in ji nudi kraj ter priložnosti za srečevanje, razvijanje ustvarjalnosti, izobraževanje in izražanje. Deluje v obliki celoletnih krožkov ter enkratnih pobud na lokalni, državni in mednarodni ravni. So del mednarodne organizacije YEN, Youth European Nationalities, ki združuje 40 mladinskih manjšinskih organizacij iz vse Evrope in se tako zavzemajo za pletenje stikov z mladimi predstavniki drugih evropskih narodnih manjšin.

Slovenska zamejska skavtska organizacija

Slovenska zamejska skavtska organizacija združuje slovenske skavtinje in skavte iz tržaške in goriške pokrajine.

Slovenski taborniki v Italiji – Rod modrega vala Trst

Taborniki Rodu modrega vala je mladinska organizacija, ki združuje mlade tabornike na Tržaškem in Goriškem.

Združenje slovenski dijaški dom ‘Srečko Kosovel’ Trst 

Združenje slovenski dijaški dom ‘Srečko Kosovel’ se posveča vzgoji in izobrazbi mladih od 1. do 18. leta starosti. Nudi pomoč in oporo staršem, otrokom in mladim, ki obiskujejo slovenske šole v Trstu in okolici. Upravlja in gosti slovenske jasli. Na vzgojnoizobraževalnem področju redno sodeluje z javnimi ustanovami.

Dijaški dom Simona Gregorčiča Gorica 

Dijaški dom Simona Gregoričiča je zasebna vzgojno-izobraževalna ustanova, ki učencem šol s slovenskim učnim jezikom v Gorici nudi bogato izbiro zunajšolskih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, program strokovne pomoči pri opravljanju šolskih obveznosti ter kvalitetno varstvo. Učencem nudijo tudi  prevoz iz različnih šol v dom ter okusno in zdravo prehrano (kosilo in malico), ki je vsak dan sveže pripravljena v domski kuhinji.

Mladinski dom

Nepridobitno društvo Mladinski dom je nastalo v Gorici leta 2004 kot naslednik slovenskega Alojzijevišča z namenom, da zadosti potrebam mladine in družin na vzgojno-formativnem in izobraževalnem področju. V svojem poslanstvu polaga posebno pozornost na vsestransko in celostno vzgojo mladih v samostojne in odgovorne odrasle osebe, pri čemer se navdihuje pri krščanskih in občečloveških vrednotah ter vrednotah slovenstva, demokracije in ideološkega pluralizma. Pri vseh institucionalnih dejavnostih Mladinskega doma sta prisotni skrb in vrednotenje slovenskega jezika in kulture.

↓ Mladi zamejci ↓ Mladi zamejci ↓ Mladi zamejci ↓ Mladi zamejci