Angažiraj se / Mladi zamejci

Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu

13. 3. 2019 avtor: Uredništvo

V oktobru lanskega leta je v založbi Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Trstu izšla že tretja monografija z naslovom Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi.

Nastala je po istoimenskem raziskovalnem projektu, ki so ga med letoma 2013 in 2016 izvajali sodelavci štirih inštitutov: Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani, Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu (SZI) in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik (SNIUJ) v Celovcu ter Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Trstu.

Zvezek s podnaslovom Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu je tretji od skupno štirih zvezkov in obravnava specifično problematiko družbene participacije mladih v njihovem bivanjskem okolju. Monografija prikazuje raziskovalne izsledke o skupnih značilnostih in raznolikosti družbene participacije mladih v kontekstu štirih slovenskih skupnosti v zamejstvu; v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem.

Po besedah Devana Jagodica, urednika monografije je iz raziskav avtorjev razbrati, da skupne značilnosti participacije mladih zamejcev odražajo identitetne izbire in življenjske vzorce mladih, usmerjene k individualizmu, ki so (razvojnopsihološko in generacijsko) enake drugim mladim, odraščajočim v dobi globalizacije. Na različnost participacije mladih zamejcev,  kar se izrazi se medsebojni primerjavi, vpliva socializacija v specifičnih družbenih kontekstih; od družine do države.

Ostali dve publikaciji, nastali pod okriljem projekta Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi, nosita podnaslova: