Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mladi zamejci

Argentina

V Buenos Airesu v Argentini se mladi povezujejo v sekcije posameznih slovenskih domov. Vsa pa se povezujejo v Centralni odbor mladinskih organizacij SDO (Slovenska dekliška organizacija) in SFZ (Slovenska fantovska zveza).  

Njihov namen je obdržati slovenski jezik in kulturo v Argentini. Skupni odbor je sestavljen iz delegatov šestih krajevnih mladinskih organizacij iz slovenskih domov v okolici Buenos Airesa. Organizira sestanke, seje, tečaje, predavanja, koncerte, gledališke predstave, izlete, športne in kulturne prireditve. 

Društvo VTIS

Društvo VTIS je vodilna organizacija za kroženje znanja med svetom in Slovenijo, ki povezuje v tujini izobražene Slovenke in Slovence. Njihove aktivnosti obsegajo od organizacije različnih dogodkov v Sloveniji in po svetu, do pomoči in podpore vsem, ki razmišljajo, si želijo, se odpravljajo, so se preselili ali pa se želijo vrniti iz tujine, predvsem pa spodbujamo in omogočamo povezovanje in sodelovanje med Slovenijo in tujino na področju znanosti in gospodarstva. Trenutno ima društvo 2135 članov v 51 državah sveta in 14 lokalnih odborov. Lokalni odbori po državah so, kot pravijo sami, srca društva, kjer izvajajo aktivnosti na terenu.

Za vse, ki razmišljajo o študiju ali nadaljevanju študija v tujini, so pripravili vrsto projektov, ki so namenjeni, da olajšajo iskanje akademskih priložnosti po svetu. Od dogodkov, na katerih predstavljajo možnosti študija v tujini in soočanja z izzivi selitve, do koristnih informacij, ki so jih pripravili naši člani z izkušnjami življenja v posamezni državi do mentorstva vsem, ki potrebujejo nasvete in usmeritve na svoji karierni, akademski ali raziskovalni poti v tujino.

Več tukaj.

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF)

ASEF je organizacija, ki želi okrepiti slovensko izobraževalno dejavnost in združiti slovenske učenjake in pedagoge po vsem svetu. Ponujajo različne subvencije z velikim učinkom in programe donacij, materiale in učna gradiva ter mednarodno izmenjavo študentov in profesorjev. Tako omogoča potomcem slovenskih izseljencev iz ZDA in drugod večtedensko gostovanje pri raziskovalnih inštitutih, univerzah, kulturnih ustanovah ali podjetjih v Sloveniji, po drugi strani pa mladim slovenskim strokovnjakom omogoča večtedensko gostovanje pri slovenskih profesorjih in raziskovalcih, delujočih v ZDA in drugod po svetu.

Več tukaj.

↓ Mladi zamejci ↓ Mladi zamejci ↓ Mladi zamejci ↓ Mladi zamejci