Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mladi zamejci

V Avstriji se mladi Slovenci povezujejo v:

Mladinski center na Rebrci

V komendi na Rebrci pri Železni Kapli je leta 1978 zaživel Mladinski center na Rebrci, že naslednje leto pa so pričeli tudi sedaj z že tradicionalnim Tednom mladih umetnikov, k organizaciji katerega so kmalu pristopili tudi Krščanska kulturna veza in Katoliška otroška mladina. V dveh tednih nudimo otrokom od 6. do 12. leta starosti bogat ustvarjalni program v slovensko-govoreči okolici, saj delajo ob spremstvu priznanih koroško-slovenskih umetnikov in umetnikov iz Slovenije. V pestrih in raznolikih delavnicah je vsako leto zasnovana druga tema, po kateri se otroci urijo v risanju, obdelovanju gline, izdelovanju lutk in skulptur, brkljanju, in še čem. Tudi pri petju in igranju niso prikrajšani. Otroci ostanejo vsak po en teden, skupno pa jih je tam v teku štirinajstih dni okoli 120. 

Koroška dijaška zveza

Koroška dijaška zveza (KDZ) združuje slovensko šolsko mladino na Koroškem. Danes je strukturirana kot srednješolska in visokošolska veja. Ustanovljena je bila 1961 in deluje na področjih kulture, športa in politike.

Študentski dom in hotel Korotan s Slovenskim kulturnim centrom 

Slovenski kulturni center, ki ima svoj sedež v Korotanu, si posebej prizadeva za predstavitev slovenske kulture in umetnosti na Dunaju. Študentski dom Korotan omogoča bivanje slovenskim študentom med študijem v prestolnici Avstrije.

Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem 

Klub združuje slovenske študente na avstrijskem Koroškem. 

Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu 

Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG) deluje že več kot 40 let. Namen kluba je, poleg druženja slovenskih študentov v Gradcu, gojiti in ohranjati slovensko kulturo v Avstriji in jo približati Avstrijcem, zamejskim Slovencem in tujcem v Avstriji. KSŠŠG sodeluje tudi z drugimi zamejskimi klubi iz Avstrije, Hrvaške, Italije in BiH.

Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD)

Klub je aktiven predvsem na področju kulture in politike, organizira diskusije, branja, koncerte, filmske večere in sodeluje pri raznih akcijah in manifestacijah. Za študente in odrasle organizirajo tudi tečaje slovenščine.

Slovensko šolsko društvo v Celovcu 

Slovensko šolsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1908. Vodi in upravlja Mladinski dom v Celovcu in zasebne dvojezične vrtce v Celovcu, Škofičah in Šentprimožu, z namenom, da podpira in pospešuje predšolsko, šolsko, pošolsko in izvenšolsko vzgojo in izobraževanje med slovensko narodno skupnostjo na Koroškem.

Društvo Mladi rod

Društvo Mladi rod vsaka dva meseca izda istoimenski šolski list Mladi rod. Revija s pesmimi, besedili in delovnimi listi, ki izhaja že več kot 70 let, je namenjena šoloobvezni otrokom med 6. in 14. letom na avstrijskem Koroškem, ki se učijo slovenščino.

SGZ mladi

SGZ mladi so neodvisna, večjezična skupina mladih iz Alpsko – Jadranske regije, ki deluje pod okriljem Slovenske gospodarske zveze v Celovcu (SGZ). Prizadevajo si za povezovanje in sodelovanje mladih ter spodbujanje njihove zagnanosti, kreativnosti, inovativnosti. Njihovi cilji so prikazovanje poslovnih priložnosti v Alpsko–Jadranski regiji in širše, priznavanje večjezičnosti kot temeljne prednosti za povečanje poslovnih priložnosti, mreženje in čezmejno sodelovanje mladih, podpiranje kreativnosti in inovativnosti, ter spodbujanje mladine k podjetništvu, pomoč zagnanim mladim, ki stopajo v poslovni svet.

↓ Mladi zamejci ↓ Mladi zamejci ↓ Mladi zamejci ↓ Mladi zamejci