Finance

Javni razpis in poziv za mlade na področju občine Semič

7. 3. 2023 avtor: Kulturni center Semič

Občina Semič je v sredo, 1.3.2023 odprla javni razpis in javni poziv, ki sta namenjena mladim.

Javni poziv mladim za oddajo predlogov izvedbe družbeno koristnih projektov “Mladi za Semič”

Javni poziv je namenjen zainteresiranim mladim v starosti od 15. do 29. let za podajo predlogov izvedbe družbeno koristnih projektov v občini Semič z nazivom »MLADI ZA SEMIČ«. Želijo si slišati tvoje ideje in predloge za izvedbo družbeno koristnih projektov, ki bi jih bil/bila/bili pripravljeni izvesti kot MLADI, ki želijo narediti nekaj ZA SEMIČ. Za izvedbo projektov imajo v skladu s Strategijo za mlade Občine Semič 2021- 2025 v letošnjem letu na voljo 3.000,00 EUR. Poziv bo odprt do 30. 10. 2023.

Kaj pa sploh so družbeno koristni projekti?

To so vse aktivnosti, ki jih želi posameznik oz. skupina posameznikov prostovoljno izvesti za dobrobit občanov občine Semič, po svoji lastni svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi zase. Izveden projekt mora biti brezplačno dostopen vsem zainteresiranim prebivalcem občine Semič. Materialne stroške izvedbe projekta/delavnice/srečanja ipd., krije Občina Semič. Več o tem tukaj.

Prejšnje leto je bilo v javnem pozivu na voljo 2.000 EUR sredstev, ki so bila uspešno porabljena. Zato so na občini letos namenili več denarja za aktivno participacijo mladih.

Mladi za Semič
Mladi za Semič

Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v letu 2023

Namen javnega razpisa je dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v Občini Semič v letu 2023.

Upravičenec do pomoči je lahko mlada oseba ali eden od staršev mlade družine oziroma skrbnik otroka, ki je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Semič in ki na območju Občine Semič prvič rešuje stanovanjski problem. Pravice in upravičenci se medsebojno izključujejo. Upravičenec na dan oddaje vloge ne sme biti starejši od 35. let. Upravičenec lahko enkratno denarno pomoč prejme samo enkrat in samo za eno od oblik reševanja prvega stanovanjskega problema.

Javni razpis je odprt od 1. 3. 2023 do vključno  15. 9. 2023.  Več o tem tukaj.

Reševanje stanovanjskega problema
Reševanje stanovanjskega problema