Mladinska politika

Tretja seja Sveta Vlade za mladino

18. 4. 2024 avtor: Uredništvo
mladi

V sredo, 17. 4. 2024 se je v prostorih vlade odvijala tretja seja Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, ki jo je vodil predsednik sveta in minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda.

Na seji so člani obravnavali med drugim tudi predlog Zakona za urejanje položaja študentov in imenovanja mladinskih koordinatorjev po ministrstvih. Največ pozornosti pa so namenili pripravam in vsebini nove Resolucije Nacionalnega programa za mladino ter bivanjskim razmeram, s katerimi se soočajo mladi danes v Sloveniji.

Udeleženci sveta vlade RS za mladino
Seja sveta vlade RS za mladino; Foto: Urad RS za mladino

Razprave so se udeležili predstavniki Urada Republike Slovenije za mladino, predstavniki drugih ključnih vladnih resorjev in predstavniki mladinskih organizacij oziroma združenj.